Sámegillii

Samisk skolehistorie 5

Sámi skuvlahistorjá 5

Samien skuvle-vaajese 5

Sámij skåvllåhiståvrrå 5

Omtaler og bokmeldinger

Forsideillustrasjon: Bjørg Monsen Vars

Boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget Davvi Girji.

Forord

I det femte bindet i bokverket Samisk skolehistorie starter vi med læreplanene som har ligget til grunn for opplæringa for samiske elever. Vi fortsetter med skolen under krigen og gjenreisinga, og deretter fortellinger og minner fra videregående skole og grunnskole.

Innholdet i boka blir også publisert på internett, på adressa http://skuvla.info. Internettutgava inneholder denne gangen mange artikler og dokumenter som ikke vi fikk plass til i papirutgava.

Boka er et resultat av samarbeid mellom mange personer og institusjoner. Vi vil takke alle som har bidratt; forfattere, fortellere, oversettere, korrekturlesere, fotografer, kunstnere, historiekonsulenter, ansatte i forlaget og personale ved bibliotek, arkiv, museum og skoler. Ikke minst vil vi takke de institusjonene som har bidratt til å finansiere utgivelsen. De er oppgitt sist i boka.

Etter planen skulle serien avsluttes med dette femte bindet. Men vi har fått og funnet så mye interessant stoff at vi utvider den med et bind til. Derfor vil vi fortsatt gjerne ha inn flere fortellinger og dokumenter. Om ikke vi får plass til alt i den siste boka, vil vi legge det ut i internettutgava, som vi vil fortsette å utvide etter at sjølve bokserien er avslutta.

Vi vil også gjerne ha korrigeringer og utfyllende opplysninger til dette bindet. Får vi det, vil vi gjøre endringer i internettutgava og i et eventuelt nytt opplag av boka.

Artikler, tips, kritikk og korrigeringer kan du sende til forlaget:
Davvi Girji
Postboks 13
N–9735 Kárášjohka
davvi@davvi.no
eller til leder for redaksjonskomiteen:
sveilund@online.no

Med hilsen redaksjonskomiteen:
Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Svein Lund, Siv Rasmussen

Innhold

Innledning: Krig, gjenreising og læreplanstrid

LÆREPLANER
Johan Daniel Hætta og Svein Lund: Samene og det norske læreplanverket
Nils M. P. Siri, Marit Sara Eira og Johan Mathis Eira: Hva reindriftsungdommen må kunne
Ole Henrik Magga: Fortelling om problemene med «Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen»
Hanna Marit Jahr: Samiske læreplaner sett fra departementet
Kjell Ballari: Læreplanstriden i Tana
Ole Magnus Rapp: Små ord skaper stor strid i Tana
Siri Broch Johansen: Den hete høsten – læreplanmotstanden i 1997

KRIG OG GJENREISING
« – Bearbeide et gjenstridig folk» – Skolen i Finnmark under krigen
«Ad skoleforhold for lappiske barn» – Ei undersøking frå 1943
«Tie og ta til takke» – skoleforhold under evakuering og gjenreising

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Ole Einar Olsen: Rektor ved videregående skole og fylkesskolesjef
Klemet Isaksen Hætta: 25 år som potet
Synnøve Solbakken-Härkönen: - Korleis endre skolen?
Anny Balto Somby: Helsefagutdanninga ved samisk videregående skole
Sverre Østerbøl: Stadig flere velger samisk i Kirkenes
May-Synnøve Trosten: Med på å påvirke det samiske språkets framtid?
Siri Broch Johansen: Samisk ved Nordreisa videregående skole
Stig Riemmbe Gælok: Rettsforfølgd etter ønske om samiskopplæring

GAMVIK
Nervei: 12 års kamp for egen skole

PORSANGER
Knud Martin Ihle: Lappiske og kvænske Lærebøger
Fra Kretsprotokollen i Brenna–Kjæs
Skolepapirer på samisk i Porsanger
Ellen Marie Amundsen: «Bare skitten lappe unger»
Ivar Utsi: Den første i mi slekt som gikk på skole
Hartvig Birkely: Skoleminner fra Lakselv og Indre Billefjord
Anders Ole Hauglid: Om å møte Porsanger
Halvard Nilsen: Fra Smørfjord skole
Robert Greiner: Født etter krigen – oppvokst under Keegan

KAUTOKEINO
Ellen Marita H. Sara: Bestemors skoleopplevelser
Nils Aslak og Margrete Skum: – Barna skulle få den utdanninga som vi ikke fikk
Marie N. Logje Eira: Tolk mellom andre elever og husmora
Inger Marie Sokki Hætta: Læring gjennom arbeid

SØR-TROMS / OFOTEN
Arthur Brox: Finneskolen i Astafjord
Norvald Dyrvik: Trøssemark skolekrins
Anna Johnsen Pedersen: Fra kommager til sko
Ole Olsen: Rypesnarer for lærebøker
Einar Nylund: Bjerkvik – et glemt samisk distrikt
Lars Magne Andreassen: Skjult same i Narvik
Einar Bergland: Skolefravær i gamle dager
«Nogle ord fra samefolkets forkjemper»
Ingolf Kvandahl: Min barneskole i Kalvås i Ballangen

SØRSAMISK
Betty Kappfjell: Frå «finnunge» på Trofors til internathusmor i Hattfjelldal
Ellen Bull Jonassen: Første elevar på sameskolen i Snåsa

Tilleggsmateriale

I arbeidet med Samisk skolehistorie 5 har vi kommet over noen tidligere trykte tekster og også fått inn nyskrevet materiale, som vi gjerne ville hatt med i boka. Men dessverre blei det ikke plass til alt, og noen artikler måtte vi enten presentere bare utdrag av i boka eller kutte helt ut. Vi har likevel lagt dette ut her, slik at leserne får tilgang på det i tilknytning til boka. Tilleggsmaterialet blir først lagt ut på originalspråket, noe kan bli oversatt etterhvert.

LÆREPLANER
Læseplan for Kautokeino folkeskole
Christen Brygfjeld og Johan Støren: Leseplan for Kautokeino - Norsk eller kristendom?
Den parlamentariske skolekommisjon: Skolen i de sprogblandede distrikter (Inkl. Per Fokstads skoleplan)
Christen Brygfjeld: ... noe gammelt opkok fra Stockfleths tid
Alfred L. Larsen: Innspill til Normalplanutvalget
Mønsterplanen styrker fornorskings-linjen

KRIG OG GJENREISING
Lydolf Lind Meløy: Folkeskolen i Finnmark før, under og etter den siste verdskrigen
Orvar Sæther: Landslederen uttaler seg
Medlemskap eller sparken. Et departementalt rundskriv fra krigens dager
Kirke- og undervisningsdepartementet: Forholdet mellom skolen og Norges Lærersamband
Avskrift av parole fra hjemmefronten 1944, "Lovboka"
Historia om skoledirektørens arkiv
Lyder Aarseth: Skolen i Finnmark under okkupasjonen og seinere
Lyder Aarseth: Folkeskolen i Finnmark ved årets slutt 1950

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Ole Einar Olsen og Bernt M. Bongo: Kautokeino - den samiske yrkes- og husflidsskolen
Asbjørg Skåden: Oahppi bággehii sámegiela Harstad skuvlii
Emma Margret Skåden: Vi sama har rett til samisk opplæring
Rolf Ante Hætta: Sámi joatkkaskuvlla muittut
Tariq Ashkari: Forståelse og forvaltning av etnisitet og identitet blant samisk ungdom og deres skoleprestasjon

GAMVIK
Helle Fermann Jensen: - Mange av de gamle frøknene hørte ikke hjemme på internatene

PORSANGER
Innberetning for Lakselv skoleinternat for året 1941/42
Skoledirektørens skolerapporter 1974-75
Per Arnfinn Persen: Skammekroken

KAUTOKEINO
Ottar Bondevik: Skriftemål fra Kautokeino folkeskole
Lærer- og klokkerposten i Kautokeino

SØR-TROMS / OFOTEN
Aslaug Olsen: Skole i Snubba
Jorid og Per Eriksen / Asbjørg og Per Skåden: Skånlandforeldre skriver til skoledirektøren
Asbjørg Skåden: Beaivvážá mánák! Samiskopplæringa i Skånland fra 1987 -1995
Henrik Kvandahl: Om skoletilstanden i de blandete sprogdistrikter
Henrik Kvandahl: Søknad om støtte fra Finnefondet

SØRSAMISK
Paul Kvitfjell: Alt på kommando
Sameskolen til Snåsa
Åke Jünge: Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år sidan
Ove Pettersen: Sameskolen i Vefsn


Samisk skolehistorie 1
Samisk skolehistorie 2
Samisk skolehistorie 3
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 6
Samisk skolehistorie - felles startside