Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Lærer- og klokkerposten i Kautokeino

Ei stillingsannonse fra 1939

Kautokeino skole før 2. verdenskrig
(Foto: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus)

Denne annonsa sto i ei avis i 1939. Annonsa var klipt ut av avisa og lagra i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø.

Den forteller en del om både arbeidsvilkåra og de økonomiske vilkåra for lærere. Det var forventa at læreren i tillegg til undervisninga skulle ta tilsyn ved internatet, være klokker og helst organist i kirka. Vi ser at det er ulik betaling for arbeid i småskolen og storskolen. Det er opplyst at det fantes et Finnmarkstillegg. Dette er trolig det som da kaltes "lønnsbidrag fra Særbidraget til Finnmark landsfolkeskole", som var en etterfølger av Finnefondet. Som vanlig på landet i den tida kunne noen lærere få lærerbolig med jord. i dette tilfellet "på ca. 2 kufor" eller altså stort nok til å kunne dyrke høy til å fore 2 kyr.

Annonsa forteller at "Samisk er hjelpespråk ved undervisningen". Denne formuleringa kan nok ha vært omstridt. På den ene sida var det etter loven tillatt å bruke samisk som hjelpespråk, på andre sida ønska instruks og skoledirektørene i Finnmark i alle fall fram til 1933, at hjelpespråket blei brukt minst mulig. Når det er opplyst i annonsa, må det tolkes som at man fra skolestyrets side fortrinnsvis ønska lærere som kunne bruke dette hjelpespråket.

Annonsa er underskrevet av Anders Bongo (1903-1978), som da tydeligvis var formann i skolestyret. Han var oppvokst i Máze, og var en av svært få samiske lærere av sin generasjon. Han gikk Øytun folkehøgskole og deretter Nesna lærerskole, der han gikk ut i 1925. Han hadde da vanskelig for å få arbeid i skolen i Kautokeino, og vikarierte i flere år. Da han søkte i 1935, ville skolestyret tilsette han fast, men måtte argumentere spesielt for det overfor skoledirektøren, da det var 85 søkere (!) og mange hadde bedre karakterer fra lærerskolen. Bongo var lærer i Guovdageaidnu i 37 år. Ved sida av lærerjobben var han klokker og kirketolk og oversatte en rekke salmer og sanger og andre skrifter fra norsk til samisk, og i sine siste år arbeida han på ei norsk-samisk ordbok som dessverre aldri blei ferdig.


Samisk skolehistorie 5