Sámegillii

Samisk skolehistorie 3

Sámi skuvlahistorjá 3

Samien skuvle-vaajese 3

Sámij skåvllåhiståvrrå 3

Omtaler og bokanmeldelser

Forsideillustrasjon ved Bjørg Monsen Vars

Boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget Davvi Girji.

Forord

Tredje bind i bokverket Samisk skolehistorie er i likhet med første og andre bind ei samling av artikler, fortellinger, minner og dokumenter fra forskjellige sider ved skolen for samiske elever. Dette kommer ut som bok og på internett på adressa http://skuvla.info. Internettutgava vil også inneholde noe stoff som ikke er med i den trykte utgava.

Denne boka er resultat av samarbeid mellom mange personer og institusjoner. Vi vil takke hjertelig alle som har bidratt til at boka kunne bli utgitt; forfattere, fortellere, oversettere, korrekturlesere, fotografer, kunstnere, ansatte i forlaget og personale ved bibliotek, arkiv, museer og skoler, og ikke minst institusjonene som har bidratt til å finansiere utgivelsen.

I forrige bind sto det at med dette verket ønsker vi å kartlegge hva samiske elever har opplevd i norske skoler, men at kartet ennå har mange hvite flekker. Vi føler nå at kartet etter hvert blir mer tydelig, men ennå står mye igjen. Derfor er vi fremdeles interesserte i fortellinger og dokumenter som vi kan bruke i seinere bind.

Vi er også interesserte i korrigeringer og utfyllende opplysninger til dette bindet. Får vi det, vil vi gjøre endringer i internettutgava etter hvert og i et eventuelt nytt opplag av boka.

Artikler, tips, kritikk og korrigeringer kan du sende til forlaget:
Davvi Girji
Postboks 13
N–9735 Kárášjohka
davvi@davvi.no
eller til leder for redaksjonskomiteen:
sveilund@online.no

Med hilsen redaksjonskomiteen:
Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Svein Lund, Siv Rasmussen

Innhold

Innledning: Fra vidda til de ytterste skjær

BARNEHAGER
Marianne Storjord: Samiske barnehagers historie
Svein Lund: Barnehage mot fornorsking
Siv Rasmussen: Nesseby barnehage – fra «raseskille» til samarbeid
Siri Broch Johansen: I Tana tar sameforeningene ansvar
Anne Jannok Eira: Badjemánáid beaiveruoktu
Kirsten Alette Anti: – Eg måtte vere hard
Oddveig Nymo Dalbakk og Asbjørg Skåden: Bygda ikkje den samme utan Sáráhká
Samisk barnehage i Tysfjord: «Dánna galggap sámástit!»
Inger Johansen: Åarjel-saemiej maanagierte - Frå omreisande campingvogn til fast heiltidsbarnehage
Solveig Oskal: Cizáš – samisk barnehage i Oslo
Anita Ravna: De «rike» taler flere språk

MÁZE
Glimt fra skolehistoria i Máze
Johan Tore Eira: Harde straffer på Masi skole
Issát Sámmol Heatta: Skolen – vår framtid – i gamle dager og i vår tid
Lidvard Hytta: Strir skolen for de samisktalende barn mot menneskerettighetene?
Trygve Lund Guttormsen: Kamp for skole i Máze
Ellen Turi Guttormsen: 40 år på skolen i Máze

LEBESBY
Av en historieløs kommunes skolehistorie
Alfred Olsen: 5 år forsinka skolestart
Richard Bergh: Pionerskolen på Kunes
Edmund Johansen: Ett års skolestreik for bygdeskole

KVALSUND
Unni Nilsen: Skole og misjon i Kvalsund på 1700-tallet
Forfall og fornorsking
Andreas Arild: Lærerberetninger fra Kvalsund
Klemet Vik: «– No har finnen kasta komagan og blitt fin på det»
Inez Boon: Fredsvennenes yrkeskurs i Kvalsund
Chris Nickalls: Minne frå yrkeskursa i Kvalsund
Marion Palmer: Det lukta høytid, frihet og fengsel
Bjørn Mathisen: – Jeg lærte ingenting nyttig på skolen

HASVIK
Glimt av Hasviks samiske skolehistorie
Larine Johnsen: På skolen lærte vi ikke stort
Olav Isaksen: – De norske følte seg bedre enn oss
Svein Lund: Naudløysing i Hasvik og Breivikbotn

LAVANGEN
Spansdalen – som fugl Fønix av oska
Eivind Bråstad Jensen: På rett vei?
Solfrid Fossli: Samisk, eit forbode språk

SPRÅK I SKOLEN
Jon Eldar Einejord: Status for morsmålsopplæringa i Noreg
Jon Todal: Undervisninga i samisk som førstespråk i Noreg
Else Marie Isaksen: Innføringa av dagens nordsamiske skrivemåte i skolen


Tilleggsmateriale

I arbeidet med Samisk skolehistorie 3 har vi kommet over noen tidligere trykte tekster og også fått inn nyskrevet materiale, som vi gjerne ville hatt med i boka. Men dessverre blei det ikke plass til alt, og noen artikler måtte vi enten presentere bare utdrag av i boka eller kutte helt ut. Vi har likevel lagt dette ut her, slik at leserne får tilgang på det i tilknytning til boka. Tilleggsmaterialet blir først lagt ut på originalspråket, noe kan bli oversatt etterhvert. Artiklene er her sortert etter de emner de hører til.

BARNEHAGE
Laila Somby Sandvik: Tilfeldighetene avgjør hverdagen for samebarn. Barnehagetilbud på samebarns premisser bare på papiret
Solveig Hætta: Samebarn trenger førskoler
Berit Nystad: Mánaidgárddit leat dáruiduhttin institušuvnnat: - Tom Hendrik massii sámegiela
Deatnogátti Sámiid Searvi mánáidgárdi Sirpmas olles doaimmas.
Geir Grenersen: Oppvekst i markebygdene på 1980-tallet

MÁZE / GUOVDAGEAIDNU
Klemet Nilsen Turi: Skoler
Brage Høyem: Morten Clementsen

LEBESBY
Lebesby skolestyre: Fornorskningsarbeidet går fremad trods modstand

KVALSUND
Unni Nilsen: Skole og misjon i Finnmark på 1700-tallet
Brævva Rieppovuonast
Anders Larsen: Finnefondssøknad fra Kvalsund
Georg Johansen: Skoleminner fra Kvalsund
Egil Nic. Andersen: Sneen på Chinkkavarre
Ingar Eira: – Vi faller utenfor

HASVIK
Finnefondsregnskap fra Hasvik 1912

LAVANGEN
Eivind Bråstad Jensen: Hvor går Lavangen sameskole? Rapport utarbeidet for Lavangen kommune

SPRÅK I SKOLEN (BL.A. SAMISK BEGYNNEROPPLÆRING)
Undervisning for voksne samer i å lese den nye samiske rettskrivning
Nils Jernsletten: Samisk i skolen
Samisk sidemål i linjedelt ungdomsskole
Velg undervisningsopplegg for ditt barn
Helga Stene: Sprogundervisning for samisktalende barn, sett på internasjonal bakgrunn
Helga Stene: Ny undervisningsmåte i norsk for samebarn
Karasjok Sámi Sær'vi: Uttalelse om "Samisk begynneropplæring"
Samisktalende foreldre har stor interesse for "Samisk begynneropplæring"
Hans Eriksen: Samisk begynneropplæring
Hans Eriksen: Kurs om undervisningsproblemer i de språkblandede distrikter i fylket
Odd Mathis Hætta: Skoleåret 1968/69. Samisk begynneropplæring. Rapport.
Samisk begynneropplæring: Det beste undervisningstilbudet samene noengang har fått


Samisk skolehistorie 1
Samisk skolehistorie 2
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 5
Samisk skolehistorie 6
Samisk skolehistorie - felles startside