Sámegillii

Tilleggsartikkel til Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Hans Eriksen

Kurs om undervisningsproblemer i de språkblandede distrikter i fylket

Denne notisen sto i Ságat 10.04.1968 både på norsk og samisk. Uthevingene er gjort i originalen.

Hans Eriksen var da konsulent hos skoledirektøren med spesielt ansvar for samisk begynneropplæring. Han er nærmere presentert i Samisk skolehistorie 6.

Det meldes fra folkeskolerådet at kursledelsen i Kirke- og undervisningsdepartementet har bevilget midler til kurs for lærere som underviser i språkblandingsdistrikter i Finnmark.
Kurssted: Karasjåk
Kurstid: 11.–18. august 1968
Kursleder: Skoledirektørkontoret ved konsulent Hans Eriksen

Følgende emner er satt opp til behandling på kurset:
1. Samisk språkmateriell. Erfaringer. Framtidig opplegg.
2. Norsk som fremmedspråk. Erfaringer. Framtidig opplegg.
3. Styrkingsår. Førskoleår. Barnehage i samisktalende strøk
4. Regnemetodikk.
5. Samisk som sidemål. Reindriftsfag i 9-årig skole.
6. Språklaboratorieutstyr.

Undervisningsformen:
Forelesninger
Gruppearbeider
Diskusjoner

Kursdeltakernes reiseutgifter tur/retur kursstedet – skolen blir dekket.
Oppholdet vil bli fritt.
Ingen kursavgift å betale.
Søknadsdsfrist 15.mai.
Søknaden sendes via skoleinspektøren til skoledirektørkontoret, Vadsø.
Oppgi arbeidssted og privatadresse.
Den endelige forelesningslista og kursplan vil bli sendt senere til alle kursdeltakere.
Kurset blir gjort kjent blant lærerne i kommunen, – også blant de unge lærere som skal tiltre til høsten.

Finnmark skoledirektørembete.
Vadsø, den 19.april 1968
Etter fullmakt
Hans Eriksen


Samisk skolehistorie 3