Sámegillii

Tilleggsartikkel til Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Hans Eriksen

Samisk begynneropplæring

Hans J. Eriksen
(Foto utlånt av Hans J. Eriksen)

Dette innlegget blei trykt på samisk og norsk i avisa Ságat 04.10.1968. Merk at innholdet ikke er helt det samme i de to utgavene, særlig gjelder det siste avsnitt.

Forfatteren Hans Eriksen var da konsulent hos Skoledirektøren i Finnmark, med spesielt ansvar for samisk begynneropplæring. Han har fortalt om sine egne erfaringer i Samisk skolehistorie 6, i artikkelen – Hele livet forsvart samisk språk"

– Norsk behandles som fremmedspråk og innøves etter moderne språkopplæringsprinsipper.
– Lesning og skrivning innlæres via morsmålet – som for andre barn i Norge.

Samisk begynneropplæring ser ut til å være et skoletilbud som hilses med glede såvel av skolefolk i Indre Finnmark aom av samisktalende foreldre. I dag – bare et pr etter at Kirke- og undervisningsdepartementet kom med tilbudet om "Samisk begynneropplæring" er det i alt 127 barn som følger dette opplegget.

Kurs for lærere har gitt innføring i prinsippene for "Samisk begynneropplæring"

43 lærere har sittet på skolebenken en ukes tid i Karasjok i høst og fått innføring i prinsippene for "Samisk begynneropplæring". Kurset ble arrangert i Folkeskolerådets regi og det møtte deltakere fra kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Porsanger og også fra broderlandet Sverige. Disse lærerne som nå er reist hjem til sine respektive skolesteder, skulle kunne være foreldrene behjelpelig både med råd og veiledning om dette nye språkopplegget. Lærerne har dessuten fått med seg 3 tykke norskhefter for barn som følger "Samisk begynneropplæring".

Formålet med "Samisk begynneropplæring"

Som sentrale skolemyndigheter har uttrykt det, er meningen med dette nye skoletiltaket å styrke språkopplæringen for samisktalende barn. Og vårt ønske og håp er også at "Samisk begynneropplæring" sammen med spesialutdannede lærere vil bidra til å gi de samisktalende elever en så omfattende trygghet at det er lagt et grunnlag også for sosial validering såvel i primær- som i hovedsamfunnet.

Hans Eriksen
konsulent


Samisk skolehistorie 3