Sámegillii In English

Samisk skolehistorie 2

Sámi skuvlahistorjá 2

Samien skuvle-vaajese 2

Sámij skåvllåhiståvrrå 2

Omtaler og bokanmeldelser

Forsideillustrasjon ved Bjørg Monsen Vars

Boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget Davvi Girji.

Forord

Dette andre bindet i bokverket Samisk skolehistorie er, i likhet med det første bindet, ei samling av artikler, fortellinger, minner og dokumenter fra forskjellige sider ved skolen for samiske elever. Det blir utgitt samtidig som bok og på internett på adressa http://skuvla.info. Internettutgava har stort sett samme innhold som boka, men noen flere bilder.

Denne boka er et resultat av samarbeid mellom mange personer og institusjoner. Vi vil takke hjertelig alle som har bidratt til at boka kunne bli utgitt; forfattere, fortellere, oversettere, korrekturlesere, fotografer, kunstnere, ansatte i forlaget og personale ved bibliotek, arkiv, museum og skoler. Vi vil ikke minst takke de institusjonene som har bidratt til å finansiere utgivelsen. De er oppgitt sist i boka.

Med dette verket ønsker vi å kartlegge hva samiske elever har opplevd i norske skoler. Kartet har ennå mange hvite flekker, og bare med hjelp av leserne kan vi klare å fylle dem. Vi er fremdeles interesserte i fortellinger og dokumenter som vi kan bruke i seinere bind.

Vi er også interesserte i korrigeringer og utfyllende opplysninger til dette bindet. Får vi det, vil vi gjøre endringer i internettutgava etter hvert og i et eventuelt nytt opplag av boka.

Har du noe å bidra med, ta kontakt med forlaget:
Davvi Girji, Postboks 13, N-9735 Kárášjohka
tel 78469500
davvi@davvi.no
eller med leder for redaksjonskomiteen: sveilund@online.no

Innhold

Innledning: Jiehkku, helleristninger, juoŋasteapmi og læstadianere

FRAMHALDSKOLEN
Lydolf Lind Meløy: Framhaldsskolen
Karasjok skolestyre: Samisk språk og kultur i framhaldsskolen
Olav Malin: Framhaldsskolen i Kautokeino 1950–1966
Tvungen framhaldsskole – motstand og fravær

REINDRIFTSUTDANNING
Bjørn Aarseth: Forsøk med reindriftsfag i skolen
– Den aller største milepæl i næringens historie
Paul Fjellheim: Første lærer på reindriftsskolen
Loyd Villmo: Pionerarbeid for reindriftsopplæring
Inge Andersen: Elev og lærer på reindriftsskolen
Svein Lund: Reindriftsskole på eitt rom
Ánte Mihkkal Gaup: Reindriftsopplæringa er utvatna

HEIMEYRKESKOLEN / SAMISK VIDEREGÅENDE, GUOVDAGEAIDNU
"Den eneste i sitt slag i hele verden"
Ragnar Nordby: Praktisk skule for samar i Noreg
Lempi Mikalsen: Koftesømlærer og husholdsbestyrer
Hans Guttorm: Mekaniske fag på 1960-tallet
Hans Nergård: Rektor uten styre
Elever i videregående skole krever obligatorisk samisk
Svein Lund: Fisk på land - ein dáža i samisk skole

KARASJOK GYMNAS
Stein Henriksen: Hvorfor et samisk gymnas?
Glimt fra kampen om samisk gymnas
Karasjok-gymnasiaster kjemper for bedre skole

GRUNNSKOLEN - KARASJOK
Sigbjørn Hølmebakk: Karasjoks lokale pave

GRUNNSKOLEN - TANA
Ragnhild Ravna: Minner fra skolen i Tana
Siri Broch Johansen: Fra norskspråklig elev til samisklærer
Solbjørg Ravna: Erfaringer fra Buolbmát og Deanu sámeskuvla
Kirsti Suongir: Norsktalende mor i den samiske skolen
Anne Smeland og Svein Kollstrøm: Tana montessoriskole – fra protest til alternativ

GRUNNSKOLEN - SØR-VARANGER
Siv Rasmussen: Fra Sør-Varangers samiske skolehistorie

GRUNNSKOLEN - NORDKAPP
Ivar Utsi: Forbudt å snakke språket sitt
Ingunn Utsi: Dei siste samisktalande barna i Nordkapp

GRUNNSKOLEN - LOPPA
Lone Synnøve Hegg: Eksistensiell skolehistorie fra Loppa
Harald Samuelsberg og Leonhard Gamst: Samene og skolen i Loppa

GRUNNSKOLEN - TROMS
Ragnhild Enoksen: Ufrivillige pionerer i Nordreisa
Nils Sneberg: – Det var lite jeg lærte på skolen
Eliva Isaksen: – Ingen rampete barn på den tiden

GRUNNSKOLEN - NORDLAND
Kaia Kalstad: – Eit barn av mi tid
Karl M. Paulsen: Skole på lulesamisk i fornorskingstida
Frank A. Jenssen: Skallemåling i folkeskolen

SKOLEADMINISTRASJON
Randi Nordback Madsen og Trygve Madsen: Skolen for samer sett fra mange vinkler
Asta Balto: – Min lojalitet var hos det samiske samfunnet


Tilleggsmateriale

I arbeidet med Samisk skolehistorie 2 har vi kommet over noen tidligere trykte tekster, som vi gjerne ville hatt med i boka. Men dessverre blei det ikke plass til alt. Vi har også kommet over noen artikler etter at boka gikk i trykken. Vi har da lagt dette ut her, slik at leserne får tilgang på det i tilknytning til boka. Tilleggsmaterialet blir stort sett bare lagt ut på originalspråket. Artiklene er her sortert etter de emner de hører til.

FRAMHALDSKOLEN
Kautokeino framhaldsskole: Internering og fravær
Kautokeino: Forsvar for framhaldsskolen

HEIMEYRKESKOLEN / SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE
Anders Guttormsen: Statens heimeyrkeskole for samer, Kautokeino
Rune Stormo: Samisk videregående skole i Kautokeino

KARASJOK GYMNAS
Alf Utengen og Bjørn Aarseth: Gymnas med samisk
Bjarne Hofseth: Er samisk gymnas en ulykke for Finnmark?
Arne Nystad: Samisk videregående skole i Karasjok
Inger M. Olsen: Sámi joatkkaskuvlla jearahallamat
Klaus Peter Nickel: Njunnošat skuvllas berrejit heaitit

GRUNNSKOLEN - TANA
Magne Ove Varsi: Deatnu i oaččo sámi skuvlakretssa - Skuvlastivra i čuvvon hoavdda evttotusa
Eilif Aslaksen: Sámegiella Deanu skuvllain: Váttis mánáide ja oahpaheaddjiide
Inger-Mari Aikio: Buolbmat skuvlla oahppit áitet: Mi streiket, jus dilli i buorran

GRUNNSKOLEN - SØR-VARANGER
Mads le Maire: Visitas ved Tårnet skole

GRUNNSKOLEN - NORDKAPP
Finnefondssøknad fra Nordkapp
Om undervisning om samisk kultur og behovet for samiskundervisning i Nordkapp


Samisk skolehistorie 1
Samisk skolehistorie 3
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 5
Samisk skolehistorie 6
Samisk skolehistorie - felles startside