Tilleggsartikkel til boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Finnefondssøknad fra Nordkapp

Finnefondet I flere tiår på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet søkte så godt som alle lærere som hadde samiske og/eller kvenske elever om lønnstillegg av Finnefondet. Så også i Nordkapp, som hadde betydelig både samiskspråklig og kvenskspråklig befolkning. I Statsarkivet i Tromsø har vi funnet denne søknaden fra en lærer i Honningsvåg i 1901.

Hr. Skoledirektøren, Tromsø

Undertegnede tillater sig herved i ærbødighed at ansøge om at et bidrag af mindst kr. 3,00 pr uge må blive tilstået mig af finnefondet som lærer i bl[andet] sprogdistrikt.
Det bemerkes at ca. 50% af de skolesøgende børn er mere eller mindre påvirkede af de fremmede sprog, fornemlig kvensk, og at de som småbørn med forkjærlighed gribe til sit morsmål som meddelelsesmiddel, men det må med glede tilståes, at når de forlader folkeskolen, er det norske sprog deres kjæreste eie.

Honningsvåg, 26.10.1901.
Ærbødigst
N. Hansen


Samisk skolehistorie 2