Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Karasjok skolestyre:

Samisk språk og kultur i framhaldsskolen

Som skolesjef i Karasjok og leder for Skolerådet for Indre Finnmark arbeida Lydolf Lind Meløy for å få samisk inn som fag både i folkeskolen og framhaldsskolen. Men her møtte han hard motstand, særlig i sin egen kommune. Dette vedtaket fra skolestyret viser hvilken tankegang som dengang var den dominerende i kommunen. Vi har utelatt deler av teksten, dette er markert med «...». Uthevinga er ved redaksjonen.

SÆRUTSKRIFT av møteboka for Karasjok skolestyre, sak 19/57 (27/4-57)

Samisk språk og kultur i framhaldsskolen

Ref. skriv fra Skolerådet for indre Finnmark, datert 9. april 1957 med særutskrift av sak 5/57.
...
Hans Rønbeck gjorde dette framlegget:
Skolestyret fastholder sitt vedtak fattet i møte den 1/11.49 under sak 72/49 og fraråder obligatorisk undervisning i samisk språk og kultur i folke- og framhaldsskolen. Skolestyret vil imidlertid ikke motsette seg at det i framhaldsskolen eller den linjedelte ungdomsskole blir opprettet en frivillig linje som gir mer undervisning i samisk språk og kultur.
...
Sognepresten satte fram dette forslaget:
Skolestyret viser til sitt vedtak i møte den 5/11.49 under sak 72/49 og anser den nåværende undervisningsplan for folkeskolen i Karasjok for god. Ved innføring av den linjedelte ungdomsskole bør det bli anledning for dem som ønsker det til å få velge linje som gir (ytterligere) innføring i samisk språk og kultur. Noen ytterligere styrking av det samiske innslag i undervisningen anser skolestyret som unødvendig og kanskje skadelig.
...
Hans Rønbeck trakk etter dette sitt framlegg tilbake.
...
Sokneprestens framlegg ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer som ble avgitt for Meløys framlegg.

Andre artikler i Samisk skolehistorie 2