Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Ivar Utsi:

Om undervisning om samisk kultur og behovet for samiskundervisning i Nordkapp

Ivar Utsi, 1978
(Foto: Svein Lund)

Dette brevet er funnet i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø.

Brevet viser et eksempel på at sameforeningene tilslutta Norske Samers Riksforbund ofte var drivkrefter lokalt i å fremme samiskundervisning og undervisning om samiske emner. Det viser også et eksempel på at lokale skolemyndigheter ikke tok slike henvendelser alvorlig, men bare unnlot å svare på brev fra sameforeningene. I dette tilfelle kjenner vi til brevet fordi sameforeninga så seg nødt å sende purrebrev med kopi til Skoledirektøren.

Ivar Utsi (1913-1982) har fortalt om egen skolegang i Nordkapp i Samisk skolehistorie 2; Forbudt å snakke språket sitt.

NORDKAP'PA SÁMIID SÆR'VI
9778 Repvåg

Honningsvåg, 9. november 1975

Nordkapp skolestyre
9751 Honningsvåg

Om undervisning om samisk kultur og behovet for samiskundervisning i Nordkapp

Nordkap'pa samiid sær'vi har tidligere henvendt seg til skolemyndighetene i vår kommune for å få vite hva som blir gitt av undervisning om samene og samisk kultur i grunnskolen i kommunen. Samtidig har vi anmodet om at kommunens skolemyndigheter foretar ei undersøking som viser om det er behov for undervisning i samisk i grunnskolen.

Vi har til dags dato ikke mottatt svar fra skolemyndighetene. Vi ser på dette som en viktig sak, og ber om at svar blir gitt snarest mulig.

Med hilsen
For Nordkap'pa samiid sær'vi

Ivar Utsi
form.

Kopi: Skoledirektøren i Finnmark
9801 Vadsø


Samisk skolehistorie 2