Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Samisk videregående skole, Kautokeino:

Elever krever obligatorisk samisk

Dette brevet fant vi i arkivet til Samisk videregående skole og reindriftsskole, ved Statsarkivet i Tromsø. Brevet var bare på norsk og vi gjengir det her i norsk original med vår oversettelse til samisk. Skolen kan ikke ha tatt særlig hensyn til elevenes krav, for etter dette gikk det hele 6 1/2 år før alle linjene hadde fått samisk som fag.

Kautokeino den 31/1-83

Elevrådet
Samisk videregående skole
9520 Kautokeino

Skoleutvalget
Samisk videregående skole
9520 Kautokeino

Samisk som obligatorisk fag ved skolen

I dag har ½-årig GK Duodji samisk undervisning ved skolen. I tillegg har Statens Reindriftsskole og 1-årig GK Reindrift/Jordbruk/Utmarkslære samisk undervisning. Husstell og vevklassen har samisk som valgfag 2 timer pr. uke. Ellers har ingen av de andre klassene samisk, kun norsk. Dette er for lite og elevrådet henviser da til målsettinga for skolen: Å bevare samisk språk og kultur. Slik det er idag, blir ikke dette fulgt opp. Elevrådet mener at alle klasser bør få samisk undervisning.

Det vil si at:
– Alle må få anledning til å lære og lese og skrive sitt morsmål.
– Alle elever bør få samisk undervisningstilbud, spesielt fordi dette er samisk videregående skole.
– Samisk må likestilles med norskundervisninga og alle linjene ved skolen bør få samisk som tilleggsfag.

(Underskrifter uleselig i kopi)

Andre artikler i Samisk skolehistorie 2