På norsk

Artihkal girjjis Sámi skuvlahistorjá 2. Davvi Girji 2007.

Sámi joatkkaskuvla Guovdageainnus:

Oahppit gáibidit geatnegahtton sámegiela

Dán reivve gávnnaimet Sámi joatkkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla arkiivvas, Romssa stáhtaarkiivvas. Reive lei dušše dárogillii ja mii leat jorgalan dan sámegillii. Skuvla ii sáhte leat váldán ohppiid gáibádusa vuhtii, go dan maŋŋá ádjánii olles 6 1/2 jagi ovdal go buot suorggit ožžo sámegiela fágan.

Guovdageaidnu 31/1-83

Ohppiidráđđi
Sámi joatkkaskuvla
9520 Guovdageaidnu

Skuvlalávdegoddi
Sámi joatkkaskuvla
9520 Guovdageaidnu

Sámegiella geatnegahtton fágan skuvllas

Dál lea duoji vuođđokurssas sámegieloahpahus skuvllas. Dasa lassin lea Stáhta boazodoalloskuvllas ja 1-jagáš boazodoalu/eanandoalu/meahcceoahpu vuođđokurssas sámegiella. Dállodoalus ja gođđinluohkás lea sámegiella válljenfágan 2 diimmu vahkus. Muđui ii ovttage eará luohkás leat sámegiella, dušše dárogiella. Dát lea beare unnán ja ohppiidráđđi čujuha dalle skuvlla ulbmilii: Bisuhit sámi giela ja kultuvrra. Nu go dál lea, dát ii čuvvojuvvo. Ohppiidráđđi oaivvila ahte buot luohkát berrejit oažžut sámegieloahpahusa..

Dát mearkaša:
– Buohkat fertejit oažžut vejolašvuođa oahppat lohkat ja čállit eatnigielaset.
– Buot oahppit berrejit oažžut sámegiel oahpahusfálaldaga, erenoamážit danin go dát lea sámi joatkkaskuvla.
– Sámegiella ferte leat dássálagaid dárugieloahpahusain ja buot skuvlla suorggit berrejit oažžut sámegiela lassefágan.

(Vuolláičálus lohkameahttun kopiijas)

Eará artihkkalat girjjis Sámi skuvlahistorjá 2