Sámegillii

Tilleggsartikkel til Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Karasjok Sámi Sær'vi

Uttalelse om "Samisk begynneropplæring"

Vedtak på årsmøtet 21.02.1968

Ei av lærebøkene som blei brukt i samisk begynneropplæring

Dette innlegget blei trykt i avisa Ságat 14.03.1968. I avisa har det fått tittelen "Karasjok Sámi Sær'vi på krigsstien igjen".

Her er vist til et trykt skjema som skolestyret ikke ville sende ut. Det har vi gjengitt her på samisk og på norsk.

Karasjok Sámi Sær'vi beklager overfor våre skolemyndigheter det vedtak som ble fattet i Karasjok skolestyre i møte den 19. februar 1968 med 6 mot 4 stemmer.

Skoleadministrasjonens forslag om klasser med samisk begynneropplæring både på kirkestedet og flyttsamenes kret ble nedstemt, og flertallet tillot bare opprettet en klasse med dette opplegg. I praksis vil det si at flyttsamene bare kan få samisk begynneropplæring for sine barn hvis de velger å sende barna på skole i kirkestedets krets. Dette vedtaket gjorde skolestyret enda de fra siste høst visste at når flyttsamene får valget mellom sin egen krets og skoleordning med samisk begynneropplæring så veier det tyngre å ha barnet hjemme lengst mulig enn å velge en for barnet riktigere språkopplæringsmåte.

Sámi Sær'vi vil også påpeke at skolestyrets vedtak om at det bare kan opprettes en klasse, utelukker Grensen skole fra å innføre samisk begynneropplæring selv om et stort flertall av foreldrene skulle ønske det. Hvis foreldre fra Grensen krets skal kunne velge samisk begynneropplæring for sine barn, må de, på grunn av den vanskelige internatsituasjonen ved Karasjok internat, internere barna ved Grensen internat og sende dem med skolebuss til Karasjok hver dag for å avvikle en 3 timers skoledag på kirkestedet. Resten av dagen er barna henvist til å slenge på kirkestedet eller Grensen skole uten tilsyn.

På årsmøtet kom det fram at foreldrene venter på det trykte skjema på samisk og norsk som skulle sendes ut, og vi beklager at flertallet i Karasjok skolestyre har i mot at dette blir sendt ut, idet det ville ha lettet foreldrenes kontakt med skole-administrasjonen.

Karasjok Sámi Sær'vi vil påtale den negative interesse flertallet i Karasjok skolestyre har vist i behandlingen av denne sak og ber våre myndigheter sørge for at de foreldre som velger samisk begynneropplæring for sine barn, kan gjøre dette fritt, og uten å måtte bryte ut av tilvant miljø og skolekrets.

For Karasjok Sámi Sær'vi
Marit Stordahl
form.


Samisk skolehistorie 3