Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Marion Palmer:

Det lukta høytid, frihet og fengsel

Marion Palmer utafor huset sitt i Kvalsund, 2005
(Foto: Svein Lund)

Marion Palmer er født i 1953 og oppvokst i Kvalsund, Hammerfest og Trondheim. Hun arbeida i mange år i fiskeindustrien og var tillitsvalgt på Frionor i Trondheim. Seinere har hun tatt kulturstudiet på Høgskolen i Telemark. Fra 1997 bor Marion igjen i Kvalsund, der hun ved sida av skjønn- og faglitterær skriving arbeider på sykehjemmet.

I artikkelen Forfall og fornorsking foran siterer vi lærer Johan Johansen som skreiv at «der i Halsen kreds kun er 5 norske børn, medens de øvrige børn enten er af lappisk (22), kvænsk (7) eller blandet herkomst (6). Trods dette foregaar dog undervisningen i denne kreds udelukkende paa norsk, da børnene er særdeles flinke til at tale og forstaa dette sprog.» Et av disse «lappiske børn», som var flink å snakke norsk, var bestemor til Marion. Ho var samtidig den siste i sin familie som snakka samisk.

Marion Palmer har gitt ut 3 bøker med dikt og andre skjønnlitterære tekster, ei av dem er oversatt til samisk. Dette diktet, som skildrer Kvalsund skole på 1960-tallet, er først offentliggjort i antologien Cirkum Polaris [1]. Seinere kom det også i diktboka Utsatte strøk / Rašis guovllut, og det er her gjengitt etter denne.

Det lukta

Det lukta kalde ganga med lysegrønne vegga,
lakkerte trappetrinn med nedslettne kanta og gjenklang
av bekksømsko mot golvbelegg som va malt grått.

Lukta knaggrekka med våte vinterklær
blanda med lukten vi hadde med oss hjemmanifra.

Det lukta bordvers.
O du som metter liten fugl.

Lukta matboksa og smørpapir og hjembakt brød
med Per margarin og Sunda.
Grønne flaske med lunka melk og skrukork.

Det lukta Fadervår og Alltid freidig når du går.

Det lukta klasserom med peikestokk og sur våt svamp.

Lukta trekkpapir og blekkhus.
ABC og grønne åttetallsborda og en stygg blekkflekk
i leseboka.

Lukta kollbøtte attme svart ovn med døre som gnall
og håndarbeid som aldri blei ferdig.

Det lukta husorgel.

Kom mai du skjønne milde.

Lukta høytid, frihet og fengsel på samme tid.

Halsen skole 2. kl. 1958
(Foto utlånt av Berit Mathisen)

[1] Lundberg mfl. (red.): Cirkum Polaris. Cappelen 1997


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 3