Sámegillii

Tilleggsartikkel til Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Samisktalende foreldre har stor interesse for "Samisk begynneropplæring"

Ei av lærebøkene som blei brukt i samisk begynneropplæring

Denne artikkelen blei trykt på samisk og norsk i avisa Ságat 02.04.1968. Vi gjengir artikkelen bokstavrett som den sto i avisa.

Det er her opplyst at halvparten ved Karlebotn skole valgte "Samisk begynneropplæring". Andre kilder sier at ingen der valgte dette, eller at kommunen ikke ønska tilbudet. I Samisk skolehistorie 6 forteller Hans Eriksen: Vi forsøkte også å markedsføre begynneropplæringa i Nesseby. Lærerne var positive, men blant politikerne var det stor motstand. Spesielt ordfører Per Balk var mot samiskopplæring, sjøl om han sjøl var same. På den andre sida var lederen for Arbeiderpartiet i kommunen, Thorbjørn Schulstad, for samiskopplæring. Og han var norsk. Men resultatet var at det ikke blei samisk begynneropplæring i Nesseby.

Porsanger kommune:
Skoganvarre skole – 3/4 har valgt "Samisk begynneropplæring".

Nesseby kommune:
Karlebotn skole – halvparten har valgt "Samisk begynneropplæring".

Tana kommune:
Polmak skole – over halvparten har valgt "Samisk begynneropplæring".
Sirma skole – 100% har valgt "Samisk begynneropplæring".

Kautokeino kommune:
Kautokeino kommune får "Samisk begynneropplæring" ved alle skolekretsene, dvs. tilsammen 4 klasser med "Samisk begynneropplæring".

Karasjok kommune:
Flertallsfraksjonen i Karasjok skolestyre har bestemt at det skal opprettes "Samisk begynneropplæring" bare ved en skolekrets, dvs. en klasse. Mindretallet gikk inn for at skulle gi mulighet for "Samisk begynneropplæring" ved alle skolekretsene om foreldrene ønsket det.
Allerede nå er det på det rene at foreldrene fra alle skolekretser i Karasjok kommune har ytret ønske om "Samisk begynneropplæring".


Samisk skolehistorie 3