Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Larine Johnsen:

På skolen lærte vi ikke stort

Fortalt til og oversatt av Svein Lund

Larine Johnsen

Larine Johnsen 2005
(Foto: Svein Lund)

Larine Johnsen er født i 1927, pikenavnet var Isaksen. Hun vokste opp i Mebotn i Øyfjorden og hun gikk 7 år folkeskole på Hasvik.

Larines avdøde mann var også fra Øyfjorden og der levde de av jordbruk og fiske til de flytta til Hasvik. Nå bor hun på Stangnes i Hasvåg.

Øyfjorden eller Duorppalvuotna er en 2–3 km brei og 6 km lang fjord på innsida av Sørøya. Før bodde det folk på 8–10 steder rundt i fjorden. I 1861 bodde det 8 familier i Øyfjorden og alle var samer. På slutten av 1800-tallet kom noen reindriftssamer fra Kautokeino og slo seg ned på Sørøya. Blant dem var bestefar til Larine, Nils Henrik Sara og bestemor Berit Isaksdatter Hætta. De kom i 1885 med små barn, blant dem Larines far, Isak Nilsen Sara. De slo seg ned i Øyfjorden og der bodde mange av deres etterkommere til fjorden blei fraflytta på 1980-tallet.

Mor til Larine var sjøsame fra Øyfjorden og når Larine snakker samisk er det sjøsamisk, ikke Kautokeino-dialekt. Sjøl sier hun at hun ikke snakker «ekte» samisk, men sjøsamisk.

Et hardt liv

– Vi var ikke rike der i Øyfjorden. Men vi klarte oss. Vi hadde sauer, geiter og et par kyr. Både sauene og kyrne var mindre enn de er nå i tida. Sauene var slike som vi på samisk kalte «nuvva», de hadde små ører. Det var lite høy og vi måtte fore husdyra med all slags mat, som tang, lauv, skav og fiskehoder.

Og så var det sjølsagt fiske. I min barndom var det noen som hadde motor i båten, men mange måtte fortsatt ro og seile. Vi solgte fisk på Hasvik og Gåshopen og hengte også mye fisk hjemme.

Det var et hardt liv. Vi slo gras i bratte lier, samla egg, plukka bær og brukte alt vi kunne fra naturen. Det var vanligvis ei ku eller et par kyr og noen sauer på hver gård, det var ikke alle gårder som hadde okse eller vær. Derfor måtte man noen ganger ta okser og værer i båt og besøke kyr og sauer på andre gårder. Det var ikke enkelt, og onkelen min drukna da han skulle frakte en okse. Jeg hadde to søstre som døde unge av difteri. Da måtte far sjøl snekre kiste og ro dem til kirkegården i Hasvik.

>

På Hasvik kirkegård er det satt opp steiner "til minne om dem som omkom på havet og ikke ble funnet". En av dem er for Larines onkel.
(Foto: Svein Lund)

Hjemme snakka vi bare samisk, men noen ganger kom det også norsktalende dit, og vi barna fulgte med og lærte. Derfor kunne jeg en del norsk da jeg begynte på skolen i 1935.

Med sjark til internatet

I Øyfjorden var det egen skole tidligere, fra 1905 til 1930. Men det var ikke egen lærer. Lærer Mevig, som bodde på Hasvik, kom til Øyfjorden noen uker av gangen. Først var skolen inne i fjorden, i Sørbotn (Sieidegohppi). Seinere blei den flytta til Fugleberget lenger ut i fjorden.

– Da jeg begynte på skolen var det ikke lenger skole i Øyfjorden og vi måtte bo på internat på Hasvik. Vi blei frakta med sjark. Det var 4 uker skole, 4 uker hjemme. Noen ganger var det veldig dårlig vær og vi blei sjuke og spydde forferdelig. Det hendte at noen av barna sprang og gjømte seg når skolebåten kom. Vi var redde både for reisa og for skolen.

Hasvik skole og internat omkring 1930. Skolen er til venstre og internatet til høyre i bildet.
(Fra Ulf Jacobsens fotosamling)

Når vi kom til internatet var det en helt fremmed verden for oss. Vi bodde på store rom, et for jenter og et for gutter. Men de som arbeidde der stelte godt med oss og var veldig greie. De brukte også å hjelpe oss med leksene når vi trengte det. Jeg husker Sigrid, som var husmor og pikene Dordis og Gyda Mauseth, de var søstre [1]. På internatet måtte vi alle arbeide, vi smurte brødskiver, vaska opp og forskjellig annet.

På internatet bodde det barn fra mange steder; fra Øyfjorden og alle fjordene mellom Øyfjorden og Hasvik og fra Stjernøya. Barna fra Bårvika bodde på internatet når det var dårlig vær, ellers bodde de hjemme.

Vi lærte nå ikke så mye på den skolen. Det var mye katekisme, som vi måtte lære utenat. Vi måtte synge en salme hver dag når vi begynte. Blant lærerne var det noen som var svært strenge og harde, særlig Mevig. Jeg husker en dag jeg skulle bare gå for å spisse blyanten, da tok han og slengte meg hardt mot en pult. En annen lærer var Gunnar Svendsen, han var veldig grei, og ei dame, nå husker jeg ikke navnet hennes, hun var veldig snill med oss. Hun strikka genser til meg og jeg fikk komme på besøk til henne og spise frukt og slikt.

Klipte av hår og komagtupper

– På Hasvik og også på skolen så mange ned på oss som kom fra fjordene, fordi vi ikke kunne snakke helt rett norsk. De kalte oss for «Øyfjordfinna». Ofte var det krangel og slåssing mellom Hasvikungene og ungene fra fjordene, og de ungene som var norske, eller trodde de var norske, erta sameungene. Jeg husker at de klipte av komagtuppene mine. Jeg hadde ganske langt hår, men en gang blei jeg tvangsklipt av noen av de norske ungene.

De første åra var jeg veldig redd for ungene som plaga meg. Jeg husker at bror min og han som seinere blei mannen min forsøkte å trøste meg. En gang tvang noen av ungene meg til å gå på butikken og kjøpe sjokolade på husmoras regning. Husmora blei sjølsagt sint, og jeg måtte gå dit og betale med egne penger. Men da kjøpmannen fikk høre hvordan saka var, så trengte jeg ikke betale. En annen gang tvang de meg til å spise saueskitt.

Det var ganske mange barn fra samiskspråklige hjem. Noen ganger snakka vi fra Øyfjorden samisk med hverandre. Jeg hørte aldri noe om at det ikke var lov å snakke samisk på internatet. Likevel gikk det mest på norsk, som alle kunne, i alle fall mer eller mindre.

På søndagen måtte vi som bodde på internatet gå i kirka. Vi hadde jo lite penger og lite med klær. Så var det en søndag da vi skulle i kirka. Det var uvær og vi var to jenter som hadde dårlig med yttertøy. Da sa husmora at vi kunne ta to frakker som hengte i gangen og som hørte til to av guttene. Men da guttene så oss i frakkene sine, blei særlig en av dem veldig sint. Sjøl om det ikke var vår feil.

Evakuering og gjenreising

– Mens jeg var i storskolen kom krigen. Vi var på skolen da et tysk fly kom lavt inn over skolen og styrta ganske nær. [2] Jeg husker ennå hvor redde vi var da. På Hasvik var det mange tyskere, fordi de hadde bygd et stort festningsanlegg på Håen. Men i Øyfjorden så vi ikke ofte noe til tyskerne. De kom noen ganger og sa at det ikke var lov å ha radio og at de kunne skyte oss dersom vi hadde radio. Men radioen hadde vi sjølsagt gjømt godt bort.

Da evakueringa kom var jeg allerede ferdig med skolen. Da vi hadde fått varsel om at det ville bli evakuering, hadde vi bygd ei hytte ved et vann og flytta dit. Men tyskerne fant hytta. Far og to brødre hadde flykta til fjells, og tyskerne fikk ikke tak i dem. Men de tok mor, meg og noen flere barn. Først frakta de oss til Hammerfest, så til Kristiansund og videre til Ona, der vi bodde til vi dro tilbake i 1947.

Vi bygde opp husa i Øyfjorden igjen. Etter krigen blei det ikke mer skole på meg, så jeg har ikke mer enn 7 års skolegang. Etter hvert blei det vanskelig å klare seg i Øyfjorden og vi flytta til Hasvik. Vi bygde opp et småbruk i Hasvåg og fortsatte med fedrift. I mange år var vi hver sommer i Øyfjorden med sauene. Om våren tok vi sauene i båt og om høsten gikk vi med dem over fjellet. Det var en lang tur, det kunne vare to hele dager. Først for få år siden slutta vi å flytte med sauene. Men vi har fortsatt sauer her, sjøl om det nå ikke er mer enn et titall.

Da tyskerne brente våre hjem og skoler, så brant jo også alt av skolepapirer. Derfor har vi ikke lenger de gamle skolebøkene. Vi har bare minnene, og de er nå heller ikke så klare lenger.

Larine Johnsen i Øyfjorden med barnebarn og hund.
(Foto: Marit Johnsen)

Også i neste generasjon

Plaginga av samiske barn blei ikke slutt med Larines generasjon. Den eldste dattera, som er født i 1950, kunne mer samisk enn norsk da ho begynte på skolen. Men de plaga henne slik at ho slutta å snakke samisk etter det. De yngre vokste opp med norsk som sitt dominerende språk. Men norsken deres blei påvirka av foreldrenes dårlige norsk, «et glass» blei «en klass» osv.

Larine med døtrene Marit og Irene
(Foto: Basia Głowacka)

Larines datter Irene forteller:

– Andre barn plaga oss mye på grunn av den dårlige norsken vår. Verst var kanskje de som sjøl hadde samisk bakgrunn, som de forsøkte å flykte fra. Dette fortsatte lenge, slik var det fortsatt opp på 1960- og 70-tallet. Når vi barna leika med andre barn, var det en gang ei mor som kom springende etter oss med en stor planke og jaga oss mens ho ropte: – Finnunga, hut dokker hjem, dokker får ikke leike med våres unga!

Slik lærte vi at vi ikke var noe verdt. Det var både unger og voksne som plaga sameungene. Lærerne måtte vite at de plaga oss, men de gjorde ingenting med det.

Larines yngste datter Marit forteller:

– Da jeg vokste opp var det ikke så mye plaging lenger, bare litt. Jeg brydde meg ikke så mye om det. Jeg var heller stolt over at jeg var same, og da jeg blei konfirmert, så hadde jeg samekofte. Kanskje var jeg den aller første på Sørøya, i alle fall etter krigen.

Marit Johnsen var den første konfirmant i samekofte på Hasvik i nyere tid.
(Foto utlånt av Marit Johnsen)

Tilbake til samisk

Verken Larine eller noen av barna hennes fikk noen gang samisk på skolen. Da Marits eldste datter begynte på skole midt på 1990-tallet, forsøkte foreldrene å søke om samiskundervisning på Hasvik skole. Men det lyktes ikke, først deres seks år yngre datter fikk samisk som andrespråk på skolen, fra 4. klasse. Om det kan du lese i en annen artikkel i denne boka.


[1] Gyda (Mauseth) Johansen har fortalt fra sitt liv som internatansatt i artikkelen Glimt fra internatlivet på Sørøya 1934–1972, Øyfolk 1996.
[2] Denne flystyrten er bl.a. omtalt i boka Krigen på Sørøya 1940–45, s. 15. Hasvik kommune 1995.


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 3