Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Henrik Kvandahl:

Søknad om støtte fra Finnefondet

Henrik Kvandahl 1925
(Foto utlånt av Ingolf Kvandahl)

Henrik Kvandahl (1865-1950) var fra Kvanndalen ved Bjerkvik, nå i Narvik kommune. Han var lærer i Tysfjord, Lyngen og Ballangen. Kvandahl er mest kjent for 3-bindsverket Samenes historie. Han er omtalt i Samisk skolehistorie 5, i artikkelen "Nogle ord fra samefolkets forkjemper".

Dette brevet skreiv han i 1900 og søkte skoledirektøren i Tromsø om lønnstillegg av Finnefondet. Brevet er nå i Statsarkivet i Tromsø.

Kaafjord i Lyngen, 26/2-1900

Hr. Skoledirektør i Tromsø stift

Jeg tillader mig herved at ansøge om tillæg til min løn af finnefonn. Jeg er jo en lærer i en av de blandede sprogdistrikter i Tromsø stift og har været her i Lyngen nu snart et helt aar. Det er nu over et aar siden jeg blev ansat her. Jeg blev ansat i skolestyrets møde 6/1-99 og overtog posten 4/4 s.a. Jeg har jo desuden tjent som lærer i Hellemo i Tysfjorden, som med rette burde blive regnet til de blandede sprogdistrikter. Min økonomiske tilstand er slig at jeg meget godt trængte dette tillæg. Jeg har stor skyld fra seminaret og desuden en liden familie at forsørge. Giv min ansøgning kom i betraktning ved uddeling af de i finnefonnet bestemte tillæg for lønn her oppe.

Ærbødigst
Henr. Kvandahl
lærer


Samisk skolehistorie 5