Sámegillii In English Po polsku

Avisartikler om samisk skolehistorie

I perioden 2015-2013 utga forlaget Davvi Girji 6 bøker i serien Sámi skuvlahistorjá / Samisk skolehistorie. På grunnlag av bøkene og materiale som blir samla inn i prosjektet har hovedredaktøren redigert en serie med avisartikler, som er publisert på samisk.
Artiklene er så langt ikke trykt på norsk, men oversatt og lagt ut her. Den felles innledninga er i den norske utgava oppdatert, mens den i den samiske er slik det sto i avisene.

De ti første artiklene er trykt i Min Áigi fra september 2007 til januar 2008, etter at Samisk skolehistorie 2 blei publisert. Da den tredje boka kom ut, hadde de samiske avisene Min Áigi og Áššu gått sammen til dagsavisa Ávvir, og her blei de neste 6 artiklene trykt våren 2009. Tilsvarende blei det trykt 6 artikler etter bind 4 og 6 etter bind 5. Etter at bind 6 kom ut i april 2013 starta Ávvir [ trykke en serie på minst 8 artikler, som blir lagt ut her etter hvert som de blir trykt.

28.09.2007 Hvorfor samisk skolehistorie?
05.10.2007 Grenseløs uvitenhet
12.10.2007 Søringelærernes møte med samisk språk
19.10.2007 Starten på samisk begynneropplæring
26.10.2007 Starten på reindriftsopplæringa
02.11.2007 Fra samisk til norsk yrkesopplæring
16.11.2007 Kamp for samisk gymnas
28.11.2007 Norskspråklige samers skoleopplevelser
14.12.2007 Motstand mot samisk språk og kultur
25.01.2008 Fremmed verden
23.05.2009 Om samiske lærere
30.05.2009 Internatliv
06.06.2009 Samiske elever plaga
13.06.2009 Samisk innhold i undervisninga
20.06.2009 Elev som tolk
04.07.2009 Hvordan barna slutta å snakke samisk
10.09.2010 Gud forstår ikke samisk
08.10.2010 Fornorskernes synspunkter
13.10.2010 Kirkefolk forsvarer samisk språk
02.12.2010 Samiske lærere i gammel tid
09.12.2010 Internatliv i gamle dager
18.12.2010 Samiske elever på spesialskoler
14.01.2012 Foreldrenes kamp for samiskundervisning
21.01.2012 Motvilje og fravær
28.01.2012 Skolen under krigen
04.02.2012 Gjenreising og brakkeskoler
11.02.2012 Læreplaner - for fornorsking og for samisk skole
18.02.2012 Den store læreplanstriden
11.05.2013 Samisk forbudt? – 1
01.06.2013 Samisk forbudt? – 2
03.08.2013 Folkehøgskole for fornorsking
14.09.2013 Folkehøgskole mot fornorsking?
21.09.2013 Skoltesamisk skolehistorie – finnes den?
28.09.2013 Duodjiutdanning – i og utafor skolen
05.10.2013 Samisk i byene
12.10.2013 Samisk i lærerutdanninga

Samisk skolehistorie 1
Samisk skolehistorie 2
Samisk skolehistorie 3
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 5
Samisk skolehistorie 6
Samisk skolehistorie - hovedside


Skriv til vevmesteren