Sámegillii

Seminar om samisk skolehistorie

3.mars 2013 lanserte forlaget Davvi Girji boka Samisk skolehistorie 6 på bokhandelen Akademisk kvarter på Universitetet i Tromsø.
Deretter var det to dager med seminar, som forlaget arrangerte i samarbeid med Samisk språkteknologi ved UIT.

Her er programmet for boklanseringa og seminaret, litt tilpassa til endringer som vi måtte gjøre underveis. Vi har lagt inn linker til en del av foredraga. Vi håper å kunne legge ut mer etter hvert, og også oversettelser. Inntil videre er foredraga bare på de språka de var skrevet på.

Onsdag 03.04.2013

1115 1115 Boklansering på Universitetet i Tromsø, bokhandelen Akademisk kvarter.
Akademisk kvarters foto fra lanseringa
Akademisk kvarters leder Ståle Åbotsvik ønska velkommen.
Seija Guttorm fra Davvi Girji fortalte om boka.

Forlagsredaktør Seija Guttorm ga ei gave fra forlaget til hver av redaksjonsmedlemmene. Fra venstre: Svein Lund, Elfrid Boine, Siv Rasmussen og Siri Broch Johansen.
(Foto: Basia Głowacka)
Interesserte tilhørere under boklanseringa.
(Foto: Basia Głowacka)
Hovedredaktør Svein Lund blir intervjua av Ságats journalist Elin Margrethe Wersland. Til høgre medredaktør Elfrid Boine.
(Foto: Basia Głowacka)

Deretter fortalte redaksjonsmedlemmer og noen forfattere om bokserien og noen av artiklene sine. Blant dem som fortalte om sine bidrag til bokserien var disse:

Hans Ragnar Mathisen
Artikkel i bind 4: Skolepasient og tilleggsartikler til bind 4: Sjeldne blomster og bind 6: Undervisning i samisk/norsk utkant

(Foto: Basia Głowacka)
John Gustavsen, artikkel i bind 1: I Måsøy stammer folk fra Louis Philippe og tilleggsartikkel bind 1: Lærerjegere til samiske land
(Foto: Basia Głowacka)
Lene Antonsen, artikkel i bind 6: Kåfjord samiske språksenter – erfaringer og minner
(Foto: Basia Głowacka)

1300 Seminaret starta på Universitetet i Tromsø, Medisin- og helsefag U6 – Auditorium 4
Trond Trosterud ønska velkommen på vegne av UIT og Seija Guttorm for Davvi Girji.

1310 Samisk skolehistorie i Norge. Hva har vi gjort i dette prosjektet? (Elfrid Boine)

1350 Skolehistorie som realhistorie og minnehistorie / faglig vurdering av bokserien Samisk skolehistorie (Einar Niemi, UIT)

Einar Niemi
(Foto: Basia Głowacka)
Siri Broch Johansen og Seija Guttorm
(Foto: Basia Głowacka)

1500 Presentasjon av Samisk skolehistorie 6 (Seija Guttorm / Siri Broch Johansen)

1600 Forfattere og fortellere i bind 6 og tidligere bind forteller (Siv Rasmussen, Lene Antonsen, Ragnhild Sandøy)

Siv Rasmussen
Artikkel i bind 2: Sør-Varangers samiske skolehistorie, bind 3: Nesseby barnehage – fra «raseskille» til samarbeid og bind 6: Fra Finnefond til språksenter

(Foto: Basia Głowacka)
Ragnhild Sandøy
Artikler i bind 4: Fornorsking av Finnmark blei deres liv og Hammerfest – by med mange «komagtupper» i skolehistoria, samt tilleggsartikkel bind 1: Språksituasjonen i noen finnmarkskommuner i 1903

(Foto: Basia Głowacka)

1700 Slutt

Torsdag 04.04.2013

Noen av deltakerne på andre dag av seminaret
(Foto: Svein Lund)

0830 Samisk språkteknologi og Samisk skolehistorie – samarbeid til nå og videre framover. (Berit Merete Nystad Eskonsipo)
Presentasjon – på norsk, Manus – på samisk

Berit Merete Nystad Eskonsipo
(Foto: Svein Lund)
Svein Lund foran samlinga av originale maleri av Bjørg Monsen Vars, som er brukt på forsidene til Samisk skolehistorie 1-6
(Foto: Basia Głowacka)

0900 Samisk skolehistorie – Hva mangler fortsatt og hva kan man gjøre med det? (Svein Lund)

1020 Samisk skolehistorie i Russland (Valentina Sovkina og Nina Afanasjeva)

Deltakerne fra Russland, Valentina Sovkina og Nina Afanasjeva
(Foto: Svein Lund)

1130 Samisk skolehistorie i Finland (Jukka Nyyssönen)

Jukka Nyyssönen
(Foto: Svein Lund)
Torjer Olsen
(Foto: Svein Lund)

1150 Samer i norske lærebøker – forskingsprosjekt ved UIT. (Torjer Olsen, Sesam)

1240 Diskusjon.
1330 Slutt


Hovudsida til Samisk skolehistorie

Skriv til vevmesteren