Sameskolen i Hattfjelldal, Nordland.
Måltid på internatet, 1953
(Foto: Sigrid Bergli Sørnes)

Samisk skolehistorie

Sámi skuvlahistorjá

Sami school history


Skoganvarre skole, Porsanger, 1962.
2. og 3. klasse med læraren Birgit Bergh.

(Foto: Richard Bergh)

Samisk skolehistorie er et bok- og internettprosjekt som starta i 2003. Bokprosjektet blei avslutta i 2013 og internettprosjektet i 2019.

Gjennom dette prosjektet har vi ønska å dokumentere hva samiske elever, deres foreldre, lærere og andre ansatte i skolen har opplevd. De har fortalt skriftlig eller muntlig og i tillegg har vi gravd fram gamle dokumenter og artikler fra arkiv og bibliotek.

Vi har ønska å dekke alle tider fra 1700-tallet fram til i dag, og alle ledd i opplæringa fra barnehage til voksenopplæring og universitet.

På dette nettstedet finner du alt stoffet i de 6 bøkene vi har gitt ut og en god del i tillegg.

Samisk skolehistorie 1-6

Bøkene har både samisk og norsk tekst, hvert bind er på omlag 460 sider og koster opprinnelig 395 NOK. Nå selger forlaget bøkene til halv pris, 195 NOK pr bok.

Du kan bestille bøkene fra forlaget Davvi Girji. Teksten kan du også lese fra menyen til venstre.


Hvem sto bak dette?

Bidragsytere: Minst to hundre personer har skrevet eller fortalt sine egne skoleminner, skaffa bilder, oversatt eller på andre måter bidratt til Samisk skolehistorie.

Redaksjonskomite:
Svein Lund, Elfrid Boine, Siri Broch Johansen og Siv Rasmussen.

Forlag:
Davvi Girji har utgitt bøkene, Seija Guttorm har arbeidet med dette i forlaget.

Finansiering:
Institusjoner som ga pengestøtte til prosjektet:
Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kautokeino kommune, Kåfjord kommune, Lavangen kommune, Sametinget, Samisk høgskole, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Styret for de samiske videregående skolene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norsk kulturråd, Fritt ord, Lærebokutvalget for høgere utdanning, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Letterstedtska föreningen.


Noen seminarer og konferanser i forbindelse med samisk skolehistorie

Bind 6 lansert med seminar

Samisk skolehistorie 6 blei markert med boklansering og seminar på Universitetet i Tromsø 03. og 04.04.2013. Her kan du lese programmet, med linker til de fleste presentasjonene og innlegga.

Samisk skolehistorie på konferanse i Uppsala

På den 6. nordiska utbildningshistoriska konferensen som blei arrangert på Uppsala universitet 20.-21.08.2015 var det to sesjoner om samisk skolehistorie. Program, med linker til presentasjoner og innlegg.

Konferanse om samisk skolehistorieforskning

15. og 16.11.2016 arrangerte Samisk høgskole konferanse i Guovdageaidnu.
Invitasjon og program.


Les også:

Samisk skole eller Norsk Standard?

Denne boka blei utgitt i 2003 og forteller kort om norsk og samisk skolehistorie og spesielt om hvordan reformer i det norske skoleverket har ramma samisk opplæring.

Det er egne bøker på samisk og norsk. Bøkene er på omlag 110 sider og koster nå bare 60 NOK.

Du kan bestille fra forlaget Davvi Girji eller hente fra internett i pdf-format på norsk eller på samisk.


Skriv til vevmesteren