Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivet i Tromsø har i første rekke materiale frå Finnmark og Troms, men noko eldre materiale kan og omfatte Nordland, som forøvrig ligg under Statsarkivet i Trondheim.

Statsarkivet er delt i offentlige arkiv og privatarkiv. Dei offentlige arkiva er sortert etter kva departement sakene hører under i statsforvaltninga. For samisk skolehistorie er det mest aktuelt å leite i under Kyrkje- og undervisningsdepartementet. Det kan også vere noko under Landbruksdepartementet, men det er enno ikkje undersøkt. Privatarkiva er heller ikkje gjennomgått.

Kyrkje- og undervisningsdepartementet - Geistligheten

Biskop, amts- og stiftsdireksjon, bispedømmeråd, kirkefond,...
075. Tromsø biskop/Biskopen i Hålogaland/Nord-Hålogaland, 1804-1980
076. Finnmark amtsdireksjon, 1804-1844, Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon, 1844-1996
131. Hålogaland/Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 1933-1986
077. Kassereren for Det nordlandske kirke- og skolefond 1837-1940

Kyrkje- og undervisningsdepartementet - Skoleverket

026. Fylkesskolestyret i Finnmark, 1945-1976
080. Skoledirektøren i Troms, 1890-1992
081. Skoledirektøren i Finnmark, 1902-1992
082. Fylkeskommunale (i dag) skoler i Troms
085. Bossekop/Alten lærerskole, 1863-1870
438. Distrikthøgskoleutvalget for Troms og Finnmark, 1970-1972
Tromsø/Hålogaland/Nord-Hålogaland stifts-direksjon, 1844-1996 )
218. Finnmark husmorskole, Alta, 1911-1982
186. Finnmark landbruksskole, Tana, 1920-1995
421. Finnmark offentlige gymnas/Alta gymnas/Holstbakken videregående skole, 1948-1981
344. Hammerfest videregående skole (allmennfag) med forløpere, 1932-1984
343. Hammerfest yrkesskole, 1937-1977
221. Kirkenes kommunale høgre almenskole/Kirkenes gymnas, 1920-1977
472. Samisk videregående skole, Karasjok
414. Samisk videregående skole og reindriftsskole, med forløpere
508. Samordningsutvalget for utdanning i Finnmark (SUFUR), 1987-2000
179. Sandfallet skole, Alta, 1977-1992
184. Statens gartnerskole, Rå - Kvæfjord, 1954(1938)-1994 (Inkl. Statens reindriftsskole, 1968-1980
341. Statens skoleinternat i Lakselv, 1955-1988
358. Statens skoleinternat i Lebesby, 1947-1983
485. Statens utdanningskontor, Finnmark 1992-2002(2003)
510. Synspedagogtjenesten i Finnmark 1986-2006
135. Trondenes Seminar/Tromsø Seminar/Tromsø offentlige Lærerskole/Tromsø lærerhøgskole, 1826-1994 (med Statsøvingsskolen 1884-1987
212. Vadsø kommunale høgre almenskole/Vadsø gymnas, 1920-1986
084. Vest-Finnmark fylkesskole, 1929-1931
420. Yrkeskursene i Alta/Alta yrkesskole/Alta videregående skole, 1946-1977

Landbruksdepartementet

(Ikkje undersøkt)

Private arkiver

Folkehøgskoler
543. Den Samiske folkehøgskole, Karasjok

Reindrift
011. Norges Reindriftssamers Landsforening, Kautokeino, 1947- 1956
049. Kautokeino flyttsamelag, 1949-1954

Pedagogisk personale
035. Tromsø Skolelærerforening, 1855-1888/Tromsø Lærerlag, 1914/Troms krets av Norges Lærerlag, 1929-1946
079. Kautokeino Lærerlag, 1939-1968

Andre religiøse foreninger og organisasjoner
069. Norges Samemisjon, 1889-1961 (og Norges Finneforbund, 1910-1925)


Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - hovedsida

Skriv til vevmeistaren