Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Tromsø - Fylkesskolestyret i Finnmark

Materiale om samiske skolespørsmål som er funne i Statsarkivet. Aktuelle mapper og notat om kva ein kan finne der.

Fylkesskolestyret i Finnmark 1945-76

Denne lista bygger på Statsarkivets arkivliste. Vi har forkorta lista og beholdt først og fremst det som vi antar er mest aktuelt for samisk skolehistorie.

Møtebøker 1956-1977

1-7

Kopibøker 1965-1975

8-1

Journaler 1945-1976

17-21

Korrespondanse og saksdokumenter

Serie I: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1953-1979 23 1969-1974 Utbygging av grunnskolen og det videregående skoleverket
24 1969-1972 Innstilling om distriktshøgskole for Troms og Finnmark
1976-1975 Skisse til samisk skoleråd.
1969 Spesialskole for Øst-Finnmark
28 1972-1973 Landsdelskomiteen for Nord-Norge (bl.a. innstilling om utdanningsforhold i Nord - Norge)
30 1964-1975 Årsberetninger - videregående skoler
46 1959-1960 Samlegymnas for Finnmark
51 1967-1976 513.5 Opprettelse av gymnasklasser i Karasjok - administrasjon
53 1966-1975 514 Utbygging av spesialskoler
1970-1975 514.1 Spesialpedagogiske tiltak i Finnmark
515 Folkehøgskoler
--- 54-55 1965-1974 Svanvik folkehøgskole
56 1953-1975 515.2 Den samiske folkehøgskolen
1953-1975 515.3 Øytun folkehøgskole
57 1962-1975 516 Fylkets videregående skoler - fellessaker

Serie II: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1950-1977

82 1957-1972 Svanvik Folkehøyskole -gjenreisning, tegninger

Serie III: Korrespondanse og saksdokumenter angående gjenreisningen, ordnet etter emne 1945-1965

Materialet nedenfor inneholder korrespondanse om gjenreisning av skolebygg i Finnmark etter krigen og oversikt over gjenoppbygging av skoler og internat. 71 av skolekretsene var vanlige landsskoler med delvis noe privat innlosjering av barn med lang vei. 50 kretser hadde internatskole. Av disse var 21 statsdrevne internat og 29 internat drevet av kommunene med rikstilskudd. Her finnes dessuten oversikt over ungdomsskolene (folkehøyskolene), realskolene og yrkes- og fagskolene som fantes før krigen. I tillegg finnes det korrespondanse med KUD om gjenreisning av skolebygg.
90-92 1945-1957 Gjenreisning
93-95 1953-1965 Byggesaker, refusjoner. (Kommunevis)

Serie IV: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kommunevis 1953-1976

96-103


Meir samisk skolehistorie frå Statsarkivet i Tromsø

Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - startsida

Skriv til vevmeistaren