Sámegillii På norsk Suomaa По-русски

Samisk skolhistoria
Marit Anne Allas
Box 2061
S-98102 Kiruna

Möjliga medarbetare i Sverige, Finland och Ryssland

Bli med och skriv samisk skolhistoria!

Från 2002 har det på norsk sida av Sápmi varit igång arbete med att skriva samisk skolhistoria. Tills nu har det getts ut sex böcker, med berättelser, artiklar och dokumenten som berättar vad elever och lärare har upplevd och hur skolan för samiska elever har varit och blivit ändrat. Utöver böckerna har det offentliggjorts 28 tidningsartiklar som också ligger på hemsidan http://skuvla.info, där förutom innehållet i böckerna är bl. a lagts förteckning över litteratur och läroböcker. Totalt har vi tänkt ge ut sex böcker om samisk skolhistoria på norsk sida.
Nu har vi också satt igång arbete med samisk skolhistoria i de andra länderna. Inledningsvis ska vi utarbeta liknande böcker i Sverige, Finland och Ryssland. Innehållet i böckerna ska senare vara underlag för att skriva en helhetlig samisk skolhistoria, som jämför förutsättningar och utvecklingen i de fyra länderna där samerna bor.
Ett sådant arbete kräver mycket tid och många personer som deltar på olika nivåer.
År 2010 upprättades redaktioner också i Sverige och Finland.

Vi behöver folk som kan göra ett eller flera följande uppgifter:

A. Skriva berättelse om dina egna skolupplevelser, som elev, lärare, internatanställd, förälder eller i andra sammanhang.
B. Intervjua andra om deras skolupplevelser. Se intervjuguide.
C. Hjälpa till att söka gamla papper och bilder som kan användas i skolhistoriaböckerna.
D. Översätta artiklar mellan samiska och riksspråk.

Du kan kontakta redaktionerna här:
Sverige: Marit Anne Allas, mare-nan@hotmail.com, tel +46-705721305
Finland: Pigga Keskitalo, pigga.keskitalo@gmail.com, tel +358-404197175
Norge och tillsvidare Ryssland: Svein Lund, sveinlund@online.no, tel +47-90727698

Med hälsningar från redaktionerna för samisk skolhistoria

Pigga Keskitalo, Svein Lund, Marit Anne Allas


Samisk skolehistorie - hovedsida