Sámegillii På svenska Suomaa По-русски

Samisk skolehistorie
Pb. 90
N-9521 Guovdageaidnu
http://skuvla.info

Mulige medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Russland

Bli med å skrive samisk skolehistorie!

Fra 2002 har det på norsk side av Sápmi vært i gang arbeid med å skrive samisk skolehistorie. Vi har utgitt seks bøker, som har fortellinger, artikler og dokumenter som forteller hva elever og lærere har opplevd, og hvordan skolen for samiske elever har vært og blitt endra. Det er ikke planlagt flere artikler i denne serien for Norge, men vi tar gjerne mot flere bidrag til internettutgava.

I tillegg til bøkene er det offentliggjort 28 avisartikler og nettstedet http://skuvla.info, der det i tillegg til innholdet i bøkene bl.a. er litteraturliste og lærebokliste.

Nå har vi satt igang arbeide også med den samiske skolehistoria i de andre landa. Først vil vi lage lignende bøker i Sverige, Finland og Russland. På grunnlag av det vi samler i disse bøkene vil vi seinere skrive ei felles samisk skolehistorie, som sammenligner utviklinga i de fire landa der samene bor.

Et slikt arbeid krever mye tid og mange mennesker som deltar på forskjellige nivå.

I 2010 er det oppretta redaksjoner også for Sverige og Finland. Vi trenger folk som kan gjøre en eller flere av følgende oppgaver:

A. Skrive ei fortelling om dine egne skoleerfaringer, som elev, lærer, internatansatt, forelder eller i andre sammenhenger.
B. Intervjue andre om deres skoleerfaringer.
C. Hjelpe til å finne gamle papirer og bilder som kan brukes i skolehistoriebøkene.
D. Oversette artikler mellom samisk og riksspråk.

Du kan kontakte redaksjonene her:
Sverige: Marit Anne Allas, mare-nan@hotmail.com, tel +46-705721305
Finland: Pigga Keskitalo, pigga.keskitalo@gmail.com, tel +358-404197175
Norge og inntil videre Russland: Svein Lund, sveilund@online.no, tel +47-90727698

Med hilsen

Svein Lund
Hovedredaktør Samisk skolehistorie


Samisk skolehistorie - hovedsida