På norsk På svenska Sámegillii По-русски

Sámi skuvlahistorjá / Saamelainen kouluhistoria
Svein Lund
Pb. 90
NO-9521 Guovdageaidnu
Puh. +47 90727698
s-posti: sveilund@online.no
http://skuvla.info

Mahdollisille avustajille Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä

Osallistu saamelaisen kouluhistorian kirjoittamiseen!

Norjan puolella on vuodesta 2002 ollut käynnissä saamelaisen kouluhistorian kirjoittamistyö. Tähän mennessä olemme julkaisseet kuusi kirjaa, joissa on kertomuksia, artikkeleita ja asiakirjoja, jotka valottavat sekä oppilaiden että opettajien kokemuksia, ja sitä millainen saamelaislapsille tarkoitettu koulu oli ennen ja miten se on muuttunut.

Kirjojen lisäksi on julkaistu kymmenkunta lehtiartikkelita ja nettisivusto, jossa kirjojen sisällön lisäksi on mm. kirjallisuuslähteet sekä oppikirjalista. Yhteensä Norjan puolen saamelaisesta kouluhistoriasta on tarkoitus julkaista kuusi kirjaa.

Mutta nyt on tullut aika ajatella myös muiden maiden saamelaista kouluhistoriaa. Tarkoituksenamme on julkaista vastaavanlaiset kirjat myös Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisesta kouluhistoriasta, ja että kaikista maista kerätyn materiaalin perusteella voitaisiin laatia yhtenäinen saamelainen kouluhistoria, jossa olisi vertailuja näiden neljän valtion välillä.

Tällainen työ vaatii paljon aikaa ja tekijöitä, jotka voisivat osallistua työhön kukin omalla sarallaan. Norjan puolella on tähän saakka osallistunut yli sata henkilöä tähän työhön. Ennenkuin tämän kaltainen työ voidaan muissa maissa kunnolla aloittaa – tai edes ruveta etsimään rahoitusta siihen – niin meillä tulee ennen sitä olla tarpeeksi avustajia näissä maissa.

Lähestymmekin sinua tällä kirjeellä kysyäksemme että voisitko osallistua tähän työhön. Me tarvitsemme henkilöitä, jotka voivat osallistua joihinkin allamainittuihin tehtäviin:

A. Kirjoittaa omista koulukokemuksistasi – joko oppilaana, opettajana, asuntolatyöntekijänä, vanhempana taikka jossain muussa roolissa.
B. Haastatella muita heidän koulukokemuksistaan.
C. Auttaa löytämään vanhoja asiakirjoja ja kuvia, joita voitaisiin käyttää kouluhistoriassa.
D. Tekstien kääntäminen maan pääkielen ja saamenkielen välillä.

Voit lähettää vastauksesi ylläolevia yhteystietoja käyttäen joko postitse, puhelimitse (+358-404197175) tai mieluiten sähköpostin välityksellä: pigga.keskitalo@gmail.com

Terveisin

Svein Lund
Saamelaisen kouluhistorian päätoimittaja


Sámi skuvlahistorjjá váldosiidu