Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim har i første rekke materiale frå Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Noko eldre materiale gjeld og Troms og Finnmark.

Denne oversikten er ikkje systematisk, da eg no ikkje har tilgang på arkivlista for Statsarkivet i Trondheim.

Kyrkje- og undervisningsdepartementet - Geistligheten

Nidaros biskop
Kopibok nr. 8 1773-1778 Brev til Misjonskollegiet og distriktet
Kopibok nr. 9
Kopibok nr. 10
069 Finnmarkens revisjonsvesen / Instrukser for misjonærar (Kopiar)
071 Brev til biskopen. (På mange av dokumenta er skreve på med blyant "Trykt i Gunnerus brevveksling" og eit nummer, f.eks. 949) 085b Brev til biskopen (Bl.a. A. Porsanger) (Her er ei rekke mapper med brev til biskopen, på mange av dei står det frå misjonsdistriktet. Bare sett gjennom to av dei. Alt er tunglest.)
247 Diverse (Nokre kopiar frå legg V Innberetning om lappene i Rana -VI Brev fra misjonskollegiet - VII Brev til TvW frå misjonskollegiet)
248 Dok. vedr. finnemisjonen II (kopiar)
255 Skaars manus til salmebok (Ingen kopi)
256 Finske salmer (Ingen kopi)
257 Finske salmer + samemisjonen (Trur det er nokre kopiar her)

Kyrkje- og undervisningsdepartementet - Skoleverket

Skoledirektøren i Nordland
316, 317 Sameskolen (Hattfjelldal, dokument frå skolen, styret, tilsynsutval osv. Ikkje kopiert noko)
331 Samisk (Tatt nokre kopiar om samiskundervisning i skolar på 1980-talet)

Skoledirektøren i Sør-Trøndelag
3.543 (715.10 Samisk, 715.12 Samisk som andrespråk, 715.19 Annet vedr. samisk)
Ikkje sett på: 3.247/248 Lærersambandet / NS

Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag
D68 og 69 Samisk

Private arkiver

Lunds skolekartotek
18 skuffar med kartotekkort.
Tromsø, Alta, Hfest, Varanger, Trondenes, Senja og Tromsø prosti
Lærerskolene (Trondheim, Klæbu), Seminarium lapponicum
Finnemisjonen
Eldste kort frå 1634: Kgl. skr. at biskop Bredal skal bevåge Finmark og laplandene. Vid.selsk. samling håndskrifter 41a (Kan finnes i Gunnerusbiblioteket)


Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - hovedsida

Skriv til vevmeistaren