"Samisk skole eller Norsk Standard?" - Bokmeldingar og omtalar

"Sámi skuvla vai Norsk Standard?" - Árvvoštallamat ja válddahallamat

Svein Lund:
Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring
Sámi skuvla vai Norsk Standard? Norgga oahpahusođastusat ja sámi oahpahus
Davvi Girji 2003, 112 sider
ISBN 82-7374-515-5 (norsk), 82-7374-157-5 (samisk)

På denne sida skal du finne bokmeldingar og omtalar av denne boka.
Førebels er her ikkje lagt ut så mye, men vi arbeider med å samle alt som har stått på prent i aviser og tidskrift.

Dán siiddus galggat gávdnat dán girjji árvvoštallamiid ja válddahallamiid.
Ii leat vel nu ollu dás, muhto mii geahčalit čoaggit visot mii lea leamaš aviissain ja áigečállagiin.

Bokmelding ved John Gustavsen, tidsskriftet Utdanning 17.09.2003

Bokmelding ved Sissel Movik, tidsskriftet Gába nr 4, 2005

Bokmelding ved Jon Arne Jørstad, tidsskriftet Rødt! nr 2, 2005


Til hovudsida / Váldosiidui