Sámi skuvlahistorjá

Oahppogirjehistorjá

Mii sávvat ahte mii áiggi mielde sáhttit almmuhit sierra girjji sámi oahppogirjehistorjjá birra. Muhto dohko lea ain guhkás.

Álggus sáhtát dás lohkat artihkkala maid Kristine Nystad guovttos Svein Lundain leaba čállán girjjis Norsk lærebokhistorie 2:
Samisk lærebokhistorie – glimt frå ei uskriven historie (Artihkal lea dušše fal dárogillii.)

Dás gávnnat maid prosjektskisse til forskingsprosjekt om samisk lærebokhistorie (Dušše dárogillii.)


Samisk skolehistorie - startside


Čále fierpmádatmeašttirii