Samisk skolehistorie

Lærebokhistorie

Vi håper med tida å kunne gi ut ei egen bok om samisk lærebokhistorie. Men dit er det ennå langt fram.

Som en start kan du her lese denne artikkelen som Kristine Nystad og Svein Lund har skrevet i boka Norsk lærebokhistorie 2: Samisk lærebokhistorie – glimt frå ei uskriven historie

Her finner du også ei prosjektskisse til forskingsprosjekt om samisk lærebokhistorie


Samisk skolehistorie - startside


Skriv til vevmesteren