Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Bidrag til trengende kommuner i Finnmark fylke

Kirke og Undervisningsdepartementet har efter forslag av skoledirektørene i Nord­land, Troms og Finnmark fylke foretatt fordeling mellem kommunene i Haalogalands bispedømme av det paa Riksbudgettet kap. 255 B. for terminen 1931/32 bevilgede bidrag til trengende kommuner kroner 18800,00.
Av dette beløp tilfalt Finnmark fylke kr. 5.900,00. Bidrag som skal anvendes til trengende skolebarn er fordelt saaledes:

1. Kautokeino til klær og skolebøker • kr. 200,00
2. Alta til klær • kr. 300,00
3. Talvik til klær • kr. 300,00
4. Loppa til klær og skolebøker • kr. 300,00
5. Hasvik til klær • kr. 400,00 hvorav 250 kroner til barna i Hasvik internatkrets og 150 kroner i Breivikbotn internatkrets.
6. Sørøysund til klær for barna på Fjordtun kr. l00,00 Kårhamn kr. 80,00, Langstrand kr, 60,00, Mefjord kr. 60,00 og Sandøybotn kr. 100,00 ialt • kr. 400,00
7. Kvalsund til klær og skolebøker • kr. 300,00
8. Måsøy til innkjøp av ulltepper for internatene og til undertøi for fattige skolebarn • kr.400,00
9. Kjelvik til klær • kr. 200,00
10. Kistrand til klær og skolebøker • kr. 400,00
11. Karasjok til klær og skolebøker • kr. 200,00
12. Lebesby til klær • kr. 400,00 derav til barna på Lebesby internat kr. 150,00 og til barna på Govik internat kr. 80,00.
13. Gamvik til klær • kr. 400,00 derav til barna i Skjånes krets kr. 150,00.
14. Tana til klær • kr. 200,00
15. Berlevåg til klær • kr. 200,00
16. Vardø herred til klær • kr. 400,00 derav kr, 200,00 til barna på Kiberg internat
17. Nord-Varanger til klær og skolebøker • kr. 200,00
18. Nesseby til klær og skolebøker • kr. 300,00
19. Polmak til klær • kr. 100,00
20. Sørvaranger til klær • kr. 300,00

Bidragene utbetales av særbidragskassereren til kommunene som refusjon for hatte utlegg. Regnskap attestert av skolestyret blir å sende skoledirektøren innen budgettårets utgang.

Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4