Lasseartihkal Sámi skuvlahistorjá 6-girjái. Davvi Girji 2013.

Státta stipen'da skuvlaváz'ziide

Dát almmuhus lei prentejuvvon Ságat-aviissas 04.10.1968.

Skuvlajakkái 1968/69 lágiduvvujit åđđa njuolgadusat stipenda hárrái daida gæt æi åro skuvlavázzinágis. Maidai båttet åđđa njuolgadusat dár'buiskaduvvun stipendaid hárrái.

Stipen'dalágidos guos'ka juokkelágan iešdáttomiel vir'geoappumannamii mii lundulažžat álgahuvvu 12. skuvlajagis (dasa ii guoska “Linjedelt ungdomsskole”, frámháldskuvla dahje skuvlamannan ål'guriikas mat æi guoska dan luonalágadussii). Gái'biduvvu atte skuvlamannan guk'kudat maŋŋil gå læ vál'dán examen artium, dahje mannan ærra lágan skuvlaid mat ad'det sæmma alla girjálaš čep'pudaga, gal'ga læt uccemus 1 jagi, ja skuvlamannan mii álgahuvvu 12. skuvlajagiin bis'ta uccemus 3 ja bælle máno. Dat gal'gá læt lágamiel'de ållesbæiválaš skuvĺa.

Stipen'da daida gæt æi åro ruovtos skuvlamannan áigis.

1.Dat sát'ta addujuvvut skuvlavázziide ja studentaide gæt lænái'talan ja æi åru vánehenhuovtus dahje isit/ æmit vanhemiid ruovtus, dahje
2.dev'dit 21 jagi åv'dal 1. januar 1969, ja læt læmaš iešbir'gijæd'dit, ja ii læt ássan vánhen ruovtus 3 maŋimus jagiid, ja ain læ ássamin ærra sajis, dahje
3.ii sátte ássat vánhen huovtos sivas das gå læ mendu gukkes maŧki skuv'lii, ja jås ii læt saddji daggárlágan skuv'lii doarvái lakka ruovto.

Stipen'da daida gæt æi åru ruovtos skuvlavazzin vuol'de áddujuvvu almá jærralkæt'ta vánhemiid sisbuoduid (økonomia), muttu ii sátte ad'dujuvvut jås skuvlamannis dahje studentas læ sisbuot'to dahje ærra lágan væk'ki mii gåkčá buot lágan skuvlavázzin ålgusgåluid.

Skuvlajagi 1969/69 dakká stipen'da daida gæt æi åru ruovtos 1800,00 kruvna (180,00 kr. mánnui). Dain gæin læ hálbes internátta år'runsad'dji, bårramušvæk'ki j.n.v. biddjujuvvu stipen'dasturrudat bådnelii.

Dárbuiskaduvvun stipen'da.

Skuvlaváz'ziide gæt álgahit skuvlamannama 12. skuvlajagin, sáttá maid ad'dujuvvut no gåččuduvvun dár'buiskaduvvun stipen'da jås vanhemiin læ ærenoamáš smávva sisbuodut.

Stipen'dasturrudat šaddá dalle dađe miel'de gå vánhemis læ økonomálaš ráđđi. Studentat ja skuvlavázzit gæt álget skuvla vázzit maŋŋel 12. skuvlajagi (examen artium) sáttet oažžot daggár stipenda dušše dalle jås læ stuorra bæraš bebmat, dahje læ ærralágan økonomálaš nuođit.

Ærra lágan stipendat

Stipen'dalágidos daida gæt váldit oaivefága universitetas, ja Dav'vi Nårga stipenda vál'du eret. Muttu ain ad'dujuvvu vækki daida gæt studerejit ålguriikain.

Bajásčuvgehus åccama birra.

Stipen'daåccan čál'lujuvvu váseden åđđa šemaide maid oažžo skuvlain. Stipen'daåccamat skuvlajakkái 1968/69, mat læ juo sád'dejuvvun sisa, læ dåk'kálažža, ii ge dšrbaš sád'det åđđa åccama. Åccan sád'dejuvvun skuvla, dahje studentaåktasašvuođa čađa. Skuvlamannan báikiin

ål'guriikain, ja alladat skuvlain Oslos, sád'dejuvvujit åccamat njuol'ga

STATENS LÅNEKASSE FOR STUDERENDE UNGDOM, PARKVEIEN 8, OSLO 3, TELEFON 601190

Lágat mat das læ čil'gejuvvun æi læt nu čel'gas gå berrešeddje. Ålles čil'gejume daid stipendaid birra, oažžo skuvlain dahje njuol'ga Luonakássas.

Sámi skuvlahistorjá 6