Samisk skolehistorie 2 - Omtale i Finnmarken xx.09.2007

Finnmarken: Ingerid Jordal

Stemmer fra det samiske skoleverket

TANA: Bind to i "Samisk Skolehistorie ble nylig lansert i Tana. Vi ønsker å gi de som aldri ble hørt en stemme, sier Siri Broch Johansen om bokprosjektet.

Andre del i den historiske bokserien "Samisk skolehistorie" ble godt mottatt under lanseringen i Tana. Boken inneholder tekster i ulike sjangrer om det samiske skoleverket.

Siri Broch Johansen er medredaktør for boken og forteller at bakgrunnen for utgivelsene var et ønske om å samle en historie som hadde vært spredt og sporadisk.

– Stoffet var uorganisert og besto mye av memoarer. I bokserien har vi forsøkt å samle inn individuelle historier og vitenskapelige avhandlinger rundt skoleverket for samer. På den måten ønsket vi å gi en stemme til de som aldri har hatt noen, sier hun.

Kamp

– I dette bindet er det blant annet fokusert på utdanning etter obligatorisk skolegang, og framveksten av en samisk videregående skole.
– En skole som ikke kom til uten kamp, sier Siri Broch Johansen, som også påpeker at disse institusjonene i realiteten ofte hadde svært få samiske elementer.
En historie fra Sørvaranger handler om foreldres kamp for å få morsmålsundervisning til barna sine på 80-tallet, og som nok flere vil kjenne igjen.
– En av de tekstene jeg synes er viktigst i denne boken, er en hovedoppgave skrevet av Lone Synnøve Hegg. Den ser på det eksistensielle spørsmålet rundt det å betrakte seg selv som samisk eller ikke-samisk. Teksten graver dypere i bakenforliggende årsaker til fornorskning og avsvergelse av sin egen bakgrunn, sier Broch Johansen.

Tospråklig

Boken er mest å passe for de fleste som har vært berørt av eller har interesse for det samiske skoleverket, både elever, foreldre eller fagpersonale. Den er primært historisk, men tar opp flere tema som fremdeles kan være aktuelle i dag. Boken er på to språk, samisk og norsk, der den samiske teksten veksler mellom nord-, lule- og sørsamisk. Fem utgivelser er tilsammen planlagt i serien.


Samisk skolehistorie 2 - startsida