Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 6. Davvi Girji 2013.

Jan Henry Keskitalo:

Samisk forskning og utdanning

Innlegg til diskusjon på møte i Samarbeidskommisjonen for Nordkalottens universitet og høgskoler, 1993

Jan Henry Keskitalo, 1990
(Foto: Svein Lund)

Jan Henry Keskitalo er født 1946 og oppvokst i Kautokeino. Han har lærerutdanning fra Tromsø off. lærerskole 1968, 1. og 2. avd. spesialpedagogikk fra Statens spesiallærerskole 1971-73 og embedseksamen i spesialpedagogikk ved Statens spesiallærerhøgskole 1984. Han har vært doktorgradsstipendiat, og er dosent i pedagogikk fra 2011.

Han var lærer i grunnskolen i Kautokeino 1968-73, og har siden bl.a. arbeidd som spesialpedagog ved Pedagogisk-psykologisk rådgivningskontor i Kautokeino 1973-74, stipendiat/lærer ved Lærerutdanninga i Alta 1974-77, konsulent ved Samisk utdanningsråd 1977-85, undervisningsleder for samiske studier ved Alta lærerhøgskole 1985 fram til etableringa av Samisk høgskole i 1989, der han var rektor til 1996. Siden var han høgskolelektor, og ledet bl.a. Samisk spesialpedagogisk støtte 2001-06 og Senter for samisk i opplæringa i 2012, hvor han også arbeidde til han gikk av med pensjon i 2013. Han har vært engasjert i mye internasjonalt arbeid, blant annet som medlem av den norske UNESCO-kommisjonen, leder for Winhec (urfolksnettverk for høgere utdanning), og visepresident for urfolkssaker i nettverket University of the Arctic.

Samisk forskning og utdanning


Samisk skolehistorie 6