Samisk skolehistorie i Samisk arkiv

Arkiv som kan inneholde materiale om samisk skolehistorie.

Dei arkiva som her er merka som lenkar er gjennomgått og nytta i skriving av Samisk skolehistorie. Vi har enno ikkje fått systematisert kva som finst i desse arkiva.

Offentlige arkiv
OA-1002 Sámi oahpahusráđđi / Samisk utdanningsråd
OA-1031 Sámi arkiiva/Samisk arkiv's historiske arkiv 1981-1999
OA-1032 Styret for de samiske videregående skolene 1975-2000

Privatarkiv
PA-1019 Saba, Isak
PA-1022 Meløy, Lydolf Lind
PA-1030 Sámi instituhtta / Nordisk samisk institutt 1973-1995
PA-1033 Lydbåndsamlingen (kopi av lydbåndsamling innsamlet av Israel Ruong, Thor Frette og Nils Jernsletten) 1956-1978
PA-1034 Frette,Thor 1940-1989
PA-1036 Norgga sámiid riikasearvi / Norske samers riksforbund
PA-1038 Aarseth, Bjørn 1953-1999
PA-1045 Wiig, Alf  
PA-1066 Henriksen, Hans J.
PA-1083 Bongo, Anders
PA-1128 Sámi skuvlahistorja / Samisk skolehistorie
PA-1136 Balto, Asta M.

Samisk arkiv har også ei mengde lydbandopptak, som er samla inn som folkeminne eller som samiske dialektprøver. Her er mange historier om skole og oppvekst. Det er laga arkivkatalogar over delar av materialet, og det blir arbeida med å digitalisere opptaka.


Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - hovedsida

Skriv til vevmeistaren