Samisk skolehistorie i Samisk arkiv

Arkiv som kan inneholde materiale om samisk skolehistorie.

Dei arkiva som her er merka som lenkar er gjennomgått og nytta i skriving av Samisk skolehistorie. Vi har enno ikkje fått systematisert kva som finst i desse arkiva. Dette vil bli lagt ut seinare.

PA-1002 Oslo sámiid searvi 1947-1993
PA-1005 Larsen, Alfred Ludvik (ordfører og skolestyreformann i Kautokeino kommune)
PA-1007 Hætta, Odd Mathis  
PA-1008 Sámi aigi
PA-1014 Guovdageainnu historjasearvi/Kautokeino historielag
OA-1030 Sámi instituhtta/Nordisk samisk institutt 1973-1995
OA-1031 Sámi arkiiva/Samisk arkiv's historiske arkiv 1981-1999
OA-1032 Styret for de samiske videregående skolene 1975-2000
PA-1033 Lydbåndsamlingen (kopi av lydbåndsamling innsamlet av Israel Ruong, Tor Frette og Nils Jernsletten) 1956-1978
PA-1034 Frette,Thor 1853-1989
PA-1036 Norgga sámiid riikasearvi/Norske samers riksforbund
PA-1038 Aarseth, Bjørn 1953-1999
Wiig, Alf  
Henriksen, Hans J
Bongo, Anders
Saba, Isak (kopiarkiv)

Arkivet til Samisk utdanningsråd 1976-99 er deponert i Samisk arkiv, men er ikkje ferdig systematisert og det er ikkje laga arkivkatalog.

Samisk arkiv har også ei mengde lydbandopptak, som er samla inn som folkeminne eller som samiske dialektprøver. Her er mange historier om skole og oppvekst. Det er laga arkivkatalogar over delar av materialet, og det blir arbeida med å digitalisere opptaka. Vi har derfor utsatt nærare undersøkingar av dette til arkivet har fått gjort det meir tilgjengelig.


Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - hovedsida

Skriv til vevmeistaren