Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal.
Middag på internatet i 1953.

(Foto: Sigrid Bergli Sørnes)

Samisk skolehistorie

Sámi skuvlahistorjá

Sami school history


Skoganvarre skole, Porsanger, høsten 1962.
2. og 3. klasse med læreren Birgit Bergh

(Foto: Richard Bergh)

Visste du dette om samisk skolehistorie?

- Samisk var undervisningsspråk i skolen for nesten 300 år siden.

- Seinere brukte norske, svenske, russiske og finske myndigheter skolen til å utrydde samisk språk og kultur - og klarte det nesten.

- Det var lærere som underviste på samisk stikk i strid med instruksen.

- Mens andre samiske lærere nekta samiske elevar å snakke morsmålet sitt.

- Det var norske lærere som på 1950-tallet omtalte språkpolitikken som "en forbrytelse mot ungene".

- På 1950-tallet var det samisk yrkesopplæring med samisk innhold og samisk som fag, men seinere forsvant dette.

- Samiske elever i Norge har fra 1998 hatt rett til opplæring i samisk - men ikke alle har fått det.

Dette er noen av de mange sakene du kan lese om i bokserien Samisk skolehistorie eller på dette nettstedet.

Samisk skolehistorie - hovedsida