Sámegillii

Førelesingar om samisk skolehistorie

Sametinget
Seminar i Guovdageaidnu 14.02.2012

Samisk høgskole
Prosjektet Samisk skolehistorie og fornorskingshistoria Lærerutdanninga September 2010
Suoma bealde sámi skuvlahistorjá (Samisk skolehistorie i Finland) Tilleggsforelesning for lærerstudenter 2010
Sámi joatkkaoahpahus (Samisk videregående opplæring) Tilleggsforelesning for lærerstudenter 2010
Internáhtat (Internat) Tilleggsforelesning for lærerstudenter 2010
Mánáidgárddit (Barnehager) Tilleggsforelesning for lærerstudenter 2010
Deanu gielda (Tana kommune) Tilleggsforelesning for lærerstudenter 2010
Sámi skuvlahistorjá – maid mii diehtit ja maid mii eat dieđe, Lærerutdanninga 22.08.2013
Sámi skuvlahistorjá Kurs i samisk historie 09.11.2016

Boklansering
Boklansering 4. bind Hammerfest 07.10.2010
Girjealmmuheapmi 5. girji Billefjord 06.12.2011

Umeå – Nordisk utdanningshistorisk konferanse 28.09.2012
Samisk skolehistorie i nordisk kontekst (Svein Lund)
Samiske lærebøker eller lærebøker i samisk skole (Kristine Nystad)

Stiftelsen Rettferd for tapere – Guovdageaidnu 13.03.2013
Internat – fornorsking og overgrep?

Konferanse om urfolksutdanning i Tromsø 02.04.2014:
Skriving av samisk skolehistorie - noen resultater og erfaringer

Konferanse om forskning på samisk skolehistorie. Guovdageaidnu 14.-15.11.2016
Sámi skuvlahistorjá prošeakta 2003-2013: Mii lea dahkkon ja mii ain váilu? (Elfrid Boine og Svein Lund)

Arkivdagen. Guovdageaidnu 16.11.2017
Internatarkiv – Kva veit vi og kva veit vi ikkje?


Samisk skolehistorie - Startsida


Čále fierpmádatmeaštirii / Skriv til vevmesteren